11 tłustych lat CU

Grupa Commercial Union podsumowała 11. rok działalności na polskim rynku. W 2003 r. CU Życie utrzymało udział w rynku ubezpieczeń na poziomie 15,1 proc. Towarzystwo odnotowało dobre wyniki sprzedaży usług o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza ze składką jednorazową. Zysk netto za 2003 r. był najwyższy w historii działalności towarzystwa i wyniósł 313,4 mln zł.

Suma bilansowa osiągnęła poziom 7 876 mln zł, o 13,2 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Zmalały natomiast koszty z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i wyniosły 294 mln zł, tzn. o 16,6 proc. mniej niż w 2002 r. Spadek ten jest rezultatem ich racjonalizacji, usprawnień mechanizmów kontroli i znacznego ograniczenia kosztów administracyjnych oraz efekt skali działalności.
CU PTE utrzymało swój udział w rynku zarówno pod względem wartości aktywów – 28,4 proc., jak i liczby klientów – 22,2 proc. Wzrost wartości jednostki w roku 2003 wyniósł 9,94 proc., co sytuuje fundusz w grupie najstabilniejszych uczestników rynku usług emerytalnych.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Polska TUnŻ osiągnęły niezłe wyniki inwestycyjne. Stopy zwrotu funduszy akcyjnych wyniosły: CU – Funduszu Akcji 43,2 proc., Dynamicznego – 61 proc.; funduszy mieszanych: Zrównoważonego – 18,8 proc. i Międzynarodowego – 29,6 proc.

Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych CU Polska odnotowało przypis składki brutto na poziomie 71,8 mln zł, co stanowi przyrost o 1,7 proc. w stosunku do roku 2002. Składka netto w 2003 r. osiągnęła wartość 48,6 mln zł i wzrosła o 0,8 proc.

Commercial Union Polska należy do brytyjskiej grupy finansowej Aviva, której zysk w ub.r. wyniósł 17 mld zł, z czego ponad 4 mld zł zostaną wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy. Firma optymistycznie planuje rozwój działalności na rynku polskim, wierząc, że wstąpienie do Unii Europejskiej pozytywnie wpłynie na rozwój polskiej gospodarki.