500 zł na dziecko – wnioski od kwietnia. Pieniądze od maja

Wniosek w kwietniu, pieniądze w maju.

Od kwietnia rodzice mogą składać wnioski o 500 zł na dziecko. Pieniądze dostaną rodzice na każde drugie i kolejne dziecko (o ile spełnią kryterium dochodowe). Pierwsze pieniądze powinny trafić do rodziców w maju.

– Z tym, że pamiętajmy – w pierwszym okresie z jednej strony obowiązuje przepis, zgodnie z którym będziemy musieli trochę dłużej poczekać na te pieniądze, bo gmina od momentu, kiedy złożymy wniosek, ma trzy miesiące na wypłatę pieniędzy ale z drugiej strony dzięki temu, nawet jeśli złożymy wniosek w czerwcu, to otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia. Można spodziewać się, że osoby, które będą pierwsze, uzyskają pieniądze pewnie w maju, natomiast nie trzeba się specjalnie spieszyć i denerwować – stwierdził wiceminister Bartosz Marczuk.

Wniosek złożyć można w dowolnym momencie od startu programu jednak w kolejnych miesiącach pieniądze będą wypłacę od miesiąca, w którym złożono wniosek. Natomiast od 1 lipca obowiązywać będzie zasada, według której pieniądze zostają wypłacane do końca danego miesiąca o ile wniosek wpłynie do 10 dnia danego miesiąca. Pieniądze wypłacane są przez rok. Po tym okresie należy złożyć następny wniosek.

PAP