INFORMACJA Branża informacji gospodarczej w 2011

Informacja gospodarcza w ścisłym rozumieniu oznacza dane na temat zobowiązania pieniężnego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej oraz kwestii z nim związanych. Na potrzeby omówienia branży informacji gospodarczej w niniejszym artykule termin zostanie potraktowany szeroko, jako określenie ogółu informacji wartościowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, określanych także jako informacje biznesowe.

IT Negocjacje z operatorem

W każdej firmie, zarówno właściciele, jak i pracownicy komunikują się niemal bez przerwy, realizując codzienne zadania operacyjne, negocjując kontrakty czy nawiązując nowe znajomości. W tych działaniach nieodłącznym towarzyszem jest dla nich telefon, a wraz z nim – usługi telekomunikacyjne, do których obecnie dostęp jest coraz szybszy, bardziej zróżnicowany i zaawansowany.

IT Mierniki efektywności systemów BI

Siła szeroko rozumianych rozwiązań, wspierających podejmowanie decyzji, leży w ich unikatowej zdolności do dostarczania w odpowiednim czasie właściwie opracowanej informacji, dedykowanej odbiorcom. Taka informacja, jeżeli zostanie wykorzystana we właściwy sposób, może przyczynić się do redukcji kosztów prowadzonej działalności, pozyskania nowych klientów, a nawet przełożyć się na wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

FAKTORING Magazyn uniwersalny

Podstawą logistyki jest sprawny transport i przeładunek towarów. Stąd tak istotna jest odpowiednia liczba doków, umożliwiających załadunek i rozładunek przyczep samochodów ciężarowych. Jeśli magazyn ma być „uniwersalny”, to oprócz doków przeładunkowych powinien również dysponować bramą z poziomu „0”, przeznaczoną dla mniejszych samochodów dostawczych. Nie można też zapomnieć o odpowiednio dużym placu manewrowym i parkingu, które […]