Profesjonalny coach na drodze do (obustronnej) satysfakcji z pracy

Wzrost popularności coachingu wiąże się przede wszystkim z coraz powszechniejszym zauważaniem roli czynnika indywidualnego w przeprowadzaniu zmian w organizacjach i społecznościach. Dotyczy ona trzech grup odbiorców: liderów – szefów, specjalistów pełniących istotną funkcję w projektach wymagających współpracy oraz osób zmieniających swoją ścieżkę zawodową.