Innowacyjne rozwiązania w autach dla osób z niepełnosprawnością

Niesłyszący, gdy już przejdą proces nauki i egzaminowania, zazwyczaj są dobrymi i niezwykle uważnymi kierowcami, gdyż stale muszą mieć „oczy na wysięgniku”. Ale zanim to nastąpi natrafiają na szereg bezpośrednich i pośrednich barier, pośród których można wymienić obecność tłumacza języka migowego, albowiem tłumacz jeżdżąc z kursantem musi mu wyjaśniać na migi, jak ma się zachowywać na drodze: gdzie skręcić, […]