Potrzebujemy regulacji rynku

Przemiany zachodzące na rynkach finansowych i w systemach bankowych, polegające w głównej mierze na różnicowaniu struktury podmiotowej systemów finansowych oraz ciągle rosnącej dostępnej oferty instrumentów i produktów finansowych dla klientów indywidualnych, a z drugiej strony rosnąca ochrona konsumenta usług finansowych ze względu na informację, która jest nieskuteczna przez coraz większą ilość niezrozumiałej dla konsumenta informacji finansowej, skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na […]