Najważniejsze lokalizacje na biurowej mapie Polski

Na rynku nieruchomości biurowych w Polsce możemy wyróżnić sześć głównych ośrodków miejskich oraz kolejne trzy–cztery rozwijające się. Poza rynkiem warszawskim, największe rynki regionalne to: Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice i Trójmiasto. Mniejsze rynki, gdzie rozwój inwestycji biurowych jest na początkowym etapie, to: Lublin, Szczecin, Rzeszów i Bydgoszcz.