Zdrowy pracownik = zdrowe finanse

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez pracodawcę pracownikom są jednym z najbardziej oczekiwanych pozapłacowych bonusów. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne są dla mądrych pracodawców, którzy zdają sobie sprawę, czym dla budżetu domowego pracowników mogą być koszty związane z chorobą. Wiedzą również jakie koszty choroby czy zwolnień pracowników ponosi jego firma. Wybranie optymalnej oferty prywatnego, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego może stać się […]