Bezpieczny biznes z detektywem

Detektywistyczny wywiad gospodarczy (DWG) to w Polsce nadal stosunkowo nowe narzędzie w pracy wywiadowni gospodarczych. Choć za oceanem powszechne jest korzystanie z usług detektywów o profilu gospodarczym, to nad Wisłą branża ta dopiero zaczyna raczkować. Tylko niewielka grupa ekspertów posiadających wiedzę z zakresu działań śledczych jest w stanie przeprowadzić rzetelny i dokładny wywiad gospodarczy, z uwzględnieniem działań detektywistycznych.

W odróżnieniu od standardowych wywiadowni gospodarczych, których praca często rozpoczyna się i kończy wyłącznie na pozyskaniu informacji ze źródeł otwartych i dostępnych dla każdego zjadacza chleba, detektywistyczny wywiad gospodarczy traktuje zebrane w ten sposób dane jako punkt wyjścia do dalszych działań operacyjnych.

DWG wykracza poza analizę powszechnie dostępnych informacji i zajmuje się sprawami, takimi jak: wrogie przejęcie przedsiębiorstw, oszustwa, kradzieże, działania na niekorzyść klienta lub partnera czy anomia pracownicza. Katalog oferowanych przez detektywistyczny wywiad gospodarczy usług jest, rzecz jasna, o wiele szerszy. Wywiad gospodarczy w wydaniu detektywistycznym to również doskonałe narzędzie do weryfikacji partnerów biznesowych czy efektywniejszego ściągnięcia należności. Tym, co wyróżnia działania z zastosowaniem detektywistycznych metod śledczych, jest ukierunkowanie na faktyczne rozwiązanie problemu danego przedsiębiorcy czy osoby fizycznej.

To najwyższa ochrona

Odpowiednio zgromadzone i przetworzone tradycyjną metodą wywiadowczą informacje w połączeniu z dowodami zebranymi przez detektywa gospodarczego niejednokrotnie uratowały przedsiębiorców przed dużymi szkodami finansowymi bądź utratą firmy. Zagrożenia, na jakie napotykają właściciele firm, ciężko jest czasami zidentyfikować po wyciągach, odpisach czy liczbach zamieszczanych w różnego rodzaju prospektach. Znane są choćby praktyki manipulacji w zakresie rocznych wyników przedsiębiorstw, co może mieć przełożenie na przyszłą współpracę z takim podmiotem. Działania detektywistyczne umożliwiają uzyskanie rzetelnych i nieprzekłamanych informacji o faktycznym stanie spółki.

Wybierajmy specjalistów

Korzystając z usług detektywistycznego wywiadu gospodarczego, należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie go wymaga od osób zajmujących się wywiadem specjalistycznej i złożonej wiedzy, nie tylko z zakresu wspomnianych działań śledczych, lecz także prawa gospodarczego, windykacji oraz szeroko pojętej ochrony biznesu i przestępczości w obrocie gospodarczym. Ciężko oczekiwać, aby agencje detektywistyczne, które zajmują się wszystkim – począwszy od spraw o podejrzenia zdrady, na poszukiwaniu osób zaginionych kończąc – prowadziły jednocześnie w sposób efektywny sprawy o profilu gospodarczym. Jeżeli liczymy na konkretne efekty zleconej pracy, powierzmy ją wyspecjalizowanym agencjom zajmującym się wyłącznie detektywistycznym wywiadem gospodarczym.

Jak działają detektywi?

Praca detektywów to przede wszystkim doskonałe uzupełnienie informacji zbieranych przez wywiadownie gospodarcze. To, czego dostarcza nam tzw. business intelligence, to przede wszystkim odpowiednio opracowane informacje, które zbierane są z publiczne dostępnych źródeł, takich jak sądy i krajowe rejestry. Zalicza się do nich również materiały udostępniane przez podmiot stanowiący obiekt zainteresowania wywiadu oraz wszelkiego rodzaju inne dane znajdujące się w sieci.

Poznaj prezesa od wewnątrz

Niestety, często okazuje się, że informacje zdobyte z powszechnie dostępnych źródeł są niewystarczające. Działania podejmowane przez detektywa prowadzą do poszerzenia spektrum wiedzy o biznesie. Nie zapominajmy, że za każdą firmą stoją również ludzie. Charakterystyka prezesa, jego kręgosłup moralny, doświadczenie pracowników czy standardy, jakimi kieruje się dana firma to również ważne informacje dla wywiadu gospodarczego, które możliwe są do uzyskania jedynie w drodze działań detektywistycznych. Nie chcemy w końcu podejmować współpracy z ludźmi, którzy w przyszłości mogą negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek, a co za tym idzie, doprowadzić do realnych strat.

Trudno dostępne informacje na wyciągnięcie ręki

Detektyw w wywiadzie gospodarczym przychodzi z pomocą również w sytuacjach, kiedy zdobycie odpowiedniej liczby informacji o kliencie jest niemożliwe. Na przykład znikoma obecność na rynku osoby czy firmy, deklarujących duże doświadczenie lub wysoki obrót, może być wystarczającym powodem do nabrania podejrzeń. Detektyw, wykonując swoje obowiązki, działa na podstawie Ustawy o usługach detektywistycznych, co pozwala między innymi na większą swobodę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz obserwacyjnych. Uprawnienia te dają o wiele szersze możliwości niż w przypadku klasycznego wywiadu gospodarczego, niepopartego działaniami operacyjnymi.

Powyższe kwestie w dużej mierze dotyczą spraw, których celem jest zapobieżenie ewentualnym problemom, na jakie zlecający może się narazić. Zazwyczaj jednak detektyw gospodarczy nie pełni funkcji prewencyjnych, tylko naprawcze. Dotyczy to w dużej mierze całego sektora wywiadu gospodarczego. W dalszym ciągu pokutuje brak świadomości przedsiębiorców o występującym ryzyku związanym z przestępczością w obrocie gospodarczym. Jednak i tu detektyw w ramach przygotowywanego raportu jest w stanie zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, a także uzyskać dodatkowe informacje zapobiegające dalszemu rozwojowi zdarzeń na niekorzyść zlecającego.

Wybieraj tylko pewnych i kompetentnych

Podejmując współpracę z detektywem w sprawie dotyczącej jakiejkolwiek formy biznesu, pamiętajmy, aby wybierać zawsze agencje wyspecjalizowane w obszarze gospodarczym. Detektywi zajmujący się bezpieczeństwem procesów biznesowych zapewnią o wiele bardziej kompleksowe usługi z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorcy niż inne agencje.

Autor jest wiceprezesem Business Security Agency

Kordian Kuczma

Kordian Kuczma

doktor nauk politycznych PAN