Coraz mniej osób pracuje na czarno

Spada liczba pracujących w szarej strefie.

Według raportu GUS w 2014 r. na czarno pracowało w Polsce 711 tys. osób. Dla porównania w 2004 r. pracujących w szarej strefie było 1,3 mln osób a w 2010 r. 732 tys. osób. Udział pracujących nieformalnie w stosunku do wszystkich pracujących również się obniżył. W 2010 r. wynosił 4,6 proc. a w 2014 r. 4,5 proc.

Najliczniejszą grupą z pracujących na czarno są mężczyźni z wsi. Największy odsetek (27 proc.) stanowią osoby w wieku 45 – 59 lat.

Puls Biznesu

——