Dobry zwyczaj: uczciwie pożyczaj

Firmy pożyczkowe stosujące najwyższe standardy biznesowe i moralne są nadal w mniejszości. Branża stoi w przededniu regulacji, ale nawet rygorystyczne przepisy nie pomogą, gdy niektórzy pożyczkodawcy z założenia nie chcą grać fair.

Najważniejszą zasadą w biznesie pożyczkowym jest właściwe szacowanie ryzyka. Chodzi o to, aby pożyczki otrzymywali wyłącznie klienci, którzy są w stanie je spłacić. W ten sposób chronione są pieniądze firmy, ale też konsument przed popadaniem w nadmierne zadłużenie.

Bez weryfikacji

Częstym grzechem wśród małych firm pożyczkowych jest zaniechanie sprawdzania zdolności kredytowej, a przecież ustawa nakłada taki obowiązek. Dobrą praktyką jest korzystanie z danych Biur Informacji Gospodarczych oraz bankowej bazy danych BIK. Niedługo z inicjatywy Związku Firm Pożyczkowych powstanie również branżowa baza informacji o klientach, która znacznie ograniczy ryzyko kredytowe i będzie przeciwdziałać fraudom oraz zjawisku nadmiernego zadłużenia.

Nieopłacalna windykacja

Jednym z największych mitów jest to, że branża zarabia na windykacji. Zdarzają się jednak przypadki, gdy opłaty za monitoring opóźnień są zbyt wysokie i nie odpowiadają rzeczywiście ponoszonym kosztom. To również nieakceptowalne praktyki w rzetelnej firmie pożyczkowej.

Czytelna tabela opłat i prowizji

Kolejnym ważnym elementem jest jawność wszystkich opłat, zarówno tych dotyczących udzielenia pożyczki, jak i windykacyjnych. Niedopuszczalne jest ukrywanie wysokich kar lub krzywdzących konsumenta klauzul w skomplikowanych umowach, regulaminach i załącznikach do załączników. Takie praktyki to problem nieobcy również m.in. bankom i telekomom.

Problem RRSO

Uczciwe firmy, poza informacją o kosztach, przed zawarciem umowy podają również rzetelnie wyliczony wskaźnik RRSO, nawet jeżeli jego konstrukcja nie odpowiada profilowi pożyczki (RRSO jest adekwatne do kredytów rocznych i dłuższych, przy pożyczkach liczonych w tygodniach wskazania mają niską wartość porównawczą). To wymóg prawa, ale niektórzy chcą go omijać, uznając, że na przykład koszt obsługi pożyczki w domu nie wlicza się do kosztu pożyczki. To niedopuszczalne.

Przeczytaj, zanim podpiszesz

Co więcej, poza jawnością opłat bardzo dobrą praktyką jest publikowanie wzoru umowy na stronie internetowej firmy – tak, aby potencjalny klient mógł zapoznać się z nią przed składaniem wniosku. Wszystkie firmy w Związku Firm Pożyczkowych przyjęły tę praktykę i namawiam pozostałych pożyczkodawców do wzorowania się na nich.

Prosta umowa

Sama konstrukcja umowy w rzetelnej firmie pożyczkowej powinna być nie tylko zgodna z obowiązującym prawem, o co gorliwie dba UOKiK, lecz też przejrzysta i zrozumiała dla konsumenta. Ważne są nawet takie detale, jak odpowiednia wielkość czcionki i ograniczenie odwołań do zewnętrznych załączników i regulaminów. Dobrą praktyką jest to, aby umowy pożyczkowe były prostsze i przejrzystsze niż bankowe umowy kredytowe. Jest to standard, do którego powinna dążyć branża.

Rzetelność informacji

Uczciwa firma charakteryzuje się też tym, że nie manipuluje faktami w przekazie reklamowym. Konsument musi być rzetelnie poinformowany o ofercie, bez uciekania się do gwiazdek i drobnego druczku. Całkowicie niedopuszczalny jest też wandalizm, czyli nielegalne obklejanie miast ulotkami i plakatami. Żadna firma ze Związku Firm Pożyczkowych nie może stosować takich praktyk. Niestety, robi to wielu innych pożyczkodawców, nie tylko wśród drobnych biur kredytowych, lecz nawet największa firma na rynku.

Świadomość to podstawa

Dodatkowo, rzetelna firma pożyczkowa przede wszystkim powinna stawiać na wzrost świadomości finansowej swoich klientów, tak aby podejmowane decyzje w zakresie zaciągania zobowiązań były przemyślane i trafne. Firmom pożyczkowym powinno zależeć na minimalizowaniu zjawiska przekredytowania, które swoje początki ma w sektorze bankowym, ale obecnie dotyka wszystkich pożyczkodawców.

Odzyskiwanie długów tylko zgodnie z prawem

W przypadku klientów, którzy mają problemy ze spłatą, dobrą praktyką jest prowadzenie skutecznego postępowania przypominawczego, a następnie próba porozumienia z wierzycielem. Stosowanie narzędzi twardej windykacji w dzisiejszych czasach jest niedopuszczalne, dlatego wszelkie działania zmierzające do odzyskania utraconych pożyczek należy prowadzić stanowczo, ale moralnie i z poszanowaniem godności dłużnika.

Nieetyczni sprzedawcy

Całkowicie nieakceptowalne jest też wykorzystywanie trudnej sytuacji niektórych gospodarstw domowych, aby zwiększać sprzedaż. Takie masowe działania obserwowaliśmy jeszcze niedawno w apogeum kryzysu. Namawianie do zwiększania kwoty pożyczki ponad potrzebę i nadmiernego wydłużania czasu spłaty to coś, czego internetowe firmy pożyczkowe nie stosują, ale wśród akwizytorów pożyczek udzielanych w domach jest to nagminne.

Wysoka moralność powinna być wyznacznikiem działania w odpowiedzialnej firmie pożyczkowej. Dopóki na rynku będą podmioty, które tylko deklarują jej przestrzeganie, interes konsumentów nie będzie w pełni zabezpieczony i żadna regulacja ustawowa tu nie pomoże.

Autor jest prezesem zarządu w Związku Firm Pożyczkowych

Avatar

Jarosław Ryba

prezes zarządu Związku Firm Pożyczkowych