Dyrektor to ma klawe życie

Z pytaniami o sytuację w NCK i planowanych działaniach wobec tej instytucji zwróciliśmy się do wiceminister Magdaleny Gawin. W odpowiedzi z ministerstwa czytamy: – w Narodowym Centrum Kultury cały czas trwa kontrola wewnętrzna, zlecona przez podsekretarz stanu w MKiDN Magdalenę Gawin. Ze wstępnej analizy wynika, że w instytucji potrzebne są zmiany, które usprawnią jej funkcjonowanie, jednakże na ostateczne wnioski jest jeszcze zbyt wcześnie. Pragniemy zauważyć, że Minister Gawin nadzoruje prace NCK od końca listopada ub. r., a większość pytań, które skierował pan do pani minister dotyczy wcześniejszego okresu, kiedy nadzór sprawowali poprzedni ministrowie: minister Zdrojewski i minister Omilanowska.

„Dobrze, dobrze być cysorzem” – śpiewał Chyła.

——