Finowie będą pracować dłużej i za niższą pensję. Związki zawodowe poparły pomysł rządu

Ryzykowny eksperyment.

Fińskie związki zawodowe podpisały porozumienie dot. obniżenia pensji pracowników i wydłużenia godzin pracy. To nowy pomysł rządu na rozwiązanie problemu niskiej konkurencyjności fińskiej gospodarki.

Finowie będą teraz pracować o 24 godziny rocznie dłużej – bez dodatkowego wynagrodzenia. Pracownicy państwowi stracą dofinansowanie wypoczynku a pensje częściowo obciążone podatkiem od wynagrodzeń. W połączeniu z zamrożeniem wysokości płac w przyszłym roku, rząd liczy na ok. 4 proc. spadek kosztów pracy w Finlandii do 2019 r. oraz stworzenia 35 tys. nowych miejsc pracy do 2020 r.

Forsal