Fundusze inwestycyjne jako dobra oferta dla private bankingu

Fundusze w private bankingu to jeszcze jedna korzyść – inwestując duże kwoty, klient otrzymuje lepsze warunki finansowe – nie jest pobierana jednorazowa opłata manipulacyjna, a wynagrodzenie za zarządzanie funduszem naliczane codziennie, zwykle posiada znacznie niższe, atrakcyjne stawki. Jest to bardzo ważne zwłaszcza przy inwestycjach długoterminowych.

Private banking jest skierowany do najzamożniejszych klientów banków i polega na zindywidualizowanym i kompleksowym zarządzaniu ich majątkiem. Funduszy zatem w tej ofercie nie może zabraknąć. Klienci PB dysponują największymi aktywami wśród właścicieli rachunków bankowych. Posiadanie tak dużego majątku zobowiązuje do pomnażania, by środki nie leżały bezczynnie, a pracowały na swojego właściciela. Nie ma banku, który nie oferowałby swoim klientom otwartej architektury produktów wzajemnego inwestowania. Różnią się one od siebie znacznie, nie tylko pod względem konstrukcji formalnej, ale przede wszystkim strategii inwestycyjnej.

Wybór zależy od celu

To, jaki fundusz/fundusze bank zaoferuje swojemu klientowi, powinno zależeć przede wszystkim od celów, jakie dana osoba chce zrealizować. Przy standardowym, zachowawczym podejściu do zarządzania majątkiem fundusze powinny stanowić około 10 proc. portfela klienta. W sytuacji, gdy ten szuka wehikułu pozwalającego zarządzać funkcją podatkową, wówczas może zainwestować w fundusze znacznie więcej. Są to jednak bardzo zaawansowane produkty finansowe i powinni z nich korzystać doświadczeni i świadomi inwestorzy.

Doradztwo doradztwu nierówne

Oferowana przez banki liczba funduszy sięga setek, a nawet więcej. Tymczasem fundusze inwestycyjne są nadal postrzegane jako produkty skomplikowane, przeznaczone dla specjalistów. Dlatego niezwykle ważna rola przypada doradcom w sekcji private bankingu. Bez doskonałej znajomości zasad funkcjonowania funduszy, wyceny, czasu realizacji transakcji, możliwości zmiany funduszu, umiejętności oceny stóp zwrotu, trudno brać odpowiedzialność za doradzanie, przy czym należy tu wyraźnie odróżnić doradzanie klientowi w sytuacji, gdy to on podejmuje decyzję, od doradztwa inwestycyjnego, usługi, na którą licencję wydaje Komisja Nadzoru Finansowego.

Obszary wymagające szczególnej uwagi

Dotychczas mamy raczej do czynienia z „opieką” nad klientem i dlatego pracownicy banków zatrudniani na takim stanowisku powinni być doskonale do tego zawodu przygotowani. Powszechnie wiadomo, jak nieoceniony wpływ na satysfakcję klienta ma wpływ osobistego opiekuna rachunku – jego wiedza rynkowa, kompetencje i doświadczenie oraz umiejętność budowania relacji. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami od lat przestrzega przed missellingiem. Zagadnienia związane ze zgodnością, adekwatnością oferowanych produktów do potrzeb i profilu klienta oraz z etyką przy oferowaniu funduszy, to wciąż obszary wymagające szczególnej uwagi.

Nastąpiły korzystne zmiany w prawie

Fundusze różnią się od siebie znacznie. Szczegółowo opisana w statutach polityka inwestycyjna zawiera szerokie możliwości – opis instrumentów, z których korzysta zarządzający funduszem, by osiągnąć cel inwestycyjny. Określa kategorie lokat, wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu etc. Są to jednak generalne wytyczne. Dostęp do zrealizowanych działań, wykaz konkretnych pozycji zakupionych przez fundusz jest ogłaszany w późniejszym okresie. Wkrótce jednak inwestorzy korzystający z funduszy otrzymają nową możliwość, która w szczególności przysłuży się właśnie klientom private bankingu. Dzięki naszym staraniom nastąpiły korzystne zmiany w prawie, umożliwiające tzw. ujawnianie składników portfela funduszu, znacznie częściej, niż to miało miejsce dotychczas. Jak dotąd, inwestorzy mieli wgląd do tych informacji dwa razy w roku, w ramach obowiązkowych, audytowanych raportów, kiedy to fundusze publikowały, z dwu- i czteromiesięcznym opóźnieniem, sprawozdania finansowe. Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie możliwe nie tylko ustalenie zakresu publikowanych danych, ale i terminy ich podawania do publicznej wiadomości, przy czym do prezentacji składników portfela funduszu będzie można stosować różne kryteria: np. geograficzne, tematyczne, ilościowe, etc. Fundusze, przestrzegając zasady równego dostępu do informacji dla wszystkich uczestników, będą mogły opublikować dane o składnikach portfela na swoich stronach internetowych. Zamożni klienci i ich doradcy będą zatem w znacznie bardziej komfortowej sytuacji, planując dywersyfikację portfeli swoich klientów.

Fundusze w private bankingu to jeszcze jedna korzyść – inwestując duże kwoty, klient otrzymuje lepsze warunki finansowe – nie jest pobierana jednorazowa opłata manipulacyjna, a wynagrodzenie za zarządzanie funduszem naliczane codziennie, zwykle posiada znacznie niższe, atrakcyjne stawki. Jest to bardzo ważne zwłaszcza przy inwestycjach długoterminowych.

Autor jest prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

——

 
Avatar

Marcin Dyl

prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami