Hotelarze uwierzyli w sieci?

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć w Polsce zdecydowane ożywienie na rynku franczyzy. Pojawia się coraz więcej obiektów działających pod markami międzynarodowych sieci. Czy to oznacza, że rzeczywiście polscy hotelarze uwierzyli w sieci?

Sieci zmieniły swoje podejście do franczyzowego modelu współpracy w Polsce. Powody są różne, ale z pewnością jednym z ważniejszych jest strategia asset light, której konsekwencją może być m.in. sprzedaż istniejących obiektów i podpisywanie stosownych umów na zarządzanie oraz umów franczyzowych. To samo z nowymi projektami, w które sieci nie chcą już same inwestować.

Bardzo ważne okazuje się również podejście międzynarodowych gigantów do naszego kraju. Łatwo zauważyć, że gdy pojawia się lokalny przedstawiciel danej sieci w Polsce, odzwierciedlając tym samym zainteresowanie jej szerszym rozwojem, efekty przychodzą bardzo szybko. Uzyskanie franczyzy – mimo że niełatwe – stało się o wiele bardziej dostępne.

Kolejny element to szeroko pojęty know-how. Jestem przekonany, że rzeczywiście polscy hotelarze zauważyli benefity płynące ze współpracy z sieciami. Odnosi się to zarówno do kwestii projektowych czy też aranżacyjnych, jak i do standardów operacyjnych. Zostało również dostrzeżone, że ważnymi elementami są zarówno tzw. silnik rezerwacyjny, jak też program lojalnościowy danej sieci. Najważniejsza zaś jest rosnąca umiejętność skutecznego adaptowania ich do lokalnych potrzeb przez przyszłych i obecnych franczyzobiorców.

Najistotniejszy powód, dla którego możemy zauważyć coraz większą liczbę podpisywanych w Polsce umów franczyzowych, dotyczy finansowania. Banki bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii inwestycji hotelowych w Polsce. Coraz częściej to właśnie wybrana marka oraz przyszły operator są warunkiem uzyskania kredytu. Znając szczegółowy proces zatwierdzania danej lokalizacji przez poszczególne sieci, instytucje mające finansować dany projekt nabierają przekonania co do słuszności (lub też nie) takiego kroku. Coraz trudniej będzie uzyskać finansowanie dla projektu, który nie posiada znanej marki lub solidnego, znającego rynek operatora, a z pewnością skutkować to będzie wymaganym wyższym poziomem wkładu własnego. Czy polscy hotelarze uwierzyli w sieci? Zdecydowanie tak, ale i sieci uwierzyły w polskich hotelarzy!

Wojciech Popis, dyrektor zarządzający VISION HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o.

Kordian Kuczma

Kordian Kuczma

doktor nauk politycznych PAN