Innowacyjne rozwiązania w autach dla osób z niepełnosprawnością

Niesłyszący, gdy już przejdą proces nauki i egzaminowania, zazwyczaj są dobrymi i niezwykle uważnymi kierowcami, gdyż stale muszą mieć „oczy na wysięgniku”. Ale zanim to nastąpi natrafiają na szereg bezpośrednich i pośrednich barier, pośród których można wymienić obecność tłumacza języka migowego, albowiem tłumacz jeżdżąc z kursantem musi mu wyjaśniać na migi, jak ma się zachowywać na drodze: gdzie skręcić, gdzie zaparkować, w jaki sposób pokonać konkretne skrzyżowanie… Przy czym tłumacz siedzi z tyłu, a kursant obserwuje jego tłumaczenie w lusterku wstecznym, co z kolei stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.

 Echo Drive

W odpowiedzi na dyskusję jaka w ubiegłym roku rozgorzała podczas posiedzenia parlamentarnej komisji sejmowej ds. głuchych wokół problemów z jakimi borykają się niesłyszący kierowcy powstał ECHO-DRIVE. To innowacyjne urządzenie, które zastępuje utrudnioną, czasami wręcz niemożliwą komunikację podczas nauki lub egzaminu na prawo jazdy pomiędzy instruktorem/egzaminatorem a kursantem z dysfunkcją słuchu, pełniąc tym samym rolę instruktora (echo-instruktora). W skład urządzenia wchodzi tablet ze specjalnym oprogramowaniem oraz sygnalizator dla kierowcy, montowany nad kierownicą (na szybie – jak np. GPS). Instruktor zaznacza na tablecie, co kursant ma zrobić (np. skręć w lewo, stop, do przodu), a sygnalizator wyświetla dany symbol. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania podczas praktycznej nauki jazdy w szkołach jazdy i podczas praktycznych egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz kategorii A, która dotąd była niedostępna ze względu na brak kontaktu z osobą niesłyszącą. Echo-drive powstał, by połączyć dwa światy- świat niesłyszących ze światem słyszących.  To innowacyjne urządzenie jest rozwiązaniem w zakresie komunikacji i udostępniania osobom z dysfunkcjami słuchu, obszarów edukacji, które dotąd były niemożliwe bez wsparcia tłumacza języka migowego.

Kierowcy z dysfunkcją narządu ruchu

Od maja wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które zechcą kupić lub wypożyczyć samochód dostosowany do ich potrzeb, będą mogły skorzystać z usług Auto Mobility Centrum (AMC) prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego-pierwszego i jedynego w Polsce ośrodka zapewniającego kompleksowe usługi motoryzacyjne dla niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. Adaptacje samochodów wykonano m.in. pod kątem osób z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych, tetraplegią i niskorosłością. Modyfikacje w pojazdach objęły m.in.: systemy układów kierowania, pozycję kierowców, urządzenia umożliwiające wsiadanie. Godny uwagi jest innowacyjny na polskim rynku samochód, przeznaczony do nauki jazdy dla osób z niepełnosprawnością oraz pracy instruktorów, również z dysfunkcjami. Auto wyposażono w takie innowacje, jak pionowy hamulec dla instruktora czy urządzenie pozwalające użytkownikowi obsługiwać funkcje przełącznika zespolonego, tzn. światła, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy itp. przy pomocy poleceń głosowych. Ponadto auto wyposażono w specjalny schowek dachowy, umożliwiający załadunek składanego wózka w sposób automatyczny, albowiem winda dla wózka ze schowkiem na dachu obsługiwana jest pilotem.

Zaś w innym aucie, przewidzianym dla kierowców z dysfunkcjami, którzy chcieliby oferować taksówkowe przewozy pasażerów (również z niepełnosprawnościami) wprowadzono m.in. specjalny podnośnik, który umożliwia kierowcy załadowanie wózka na tylne siedzenie samochodu, auto jest wyposażone w fotel obracany i wysuwany poza obrys pojazdu, sterowany za pomocą pilota.

W autach pojawiło się wiele innych innowacyjnych rozwiązań, jak chociażby dla osób z niskorosłością: elektroniczna konsola fotela wraz z fotelem, umożliwiająca osobom niskiego wzrostu odpowiednie sterowanie pozycjonowaniem fotela w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej, a także platforma, która podwyższa pedał gazu i hamulca. Wszystkie te innowacyjne rozwiązania mają za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnością, życie wg swych możliwości, a nie tylko wg swych ograniczeń…

Autorka jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli (z inicjatywy stowarzyszenia powstało innowacyjne urządzenie dla niesłyszących kierowców: echo-drive)

Avatar

Edyta Lisek-Lubaś

wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli