Karty paliwowe w zarządzaniu flotą

Karty paliwowo-serwisowe jeszcze kilka lat temu były mało popularną nowinką. Dzisiaj dla firm stają się podstawowym i nieodzownym narzędziem wspomagającym zarządzanie flotą. Ostatnie lata charakteryzują się dużym wzrostem zainteresowania tym produktem w Europie, w tym również w Polsce. Dlaczego?


Po pierwsze wygoda

Transakcje gotówkowe wiążą się z koniecznością pobierania każdorazowo faktur i ich późniejszego rozliczania. Dzięki kartom kierowcy nie tracą cennego czasu, a księgowość przedsiębiorstwa otrzymuje zbiorcze faktury. W przypadku naszych kart, do klientów trafiają dwa razy w miesiącu faktury zbiorcze, z odroczonym 30-dniowym terminem płatności.

Spore oszczędności

Wynikające z tego tytułu sięgają nawet 80 proc. kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Dla firm transportowych świadczących swoje usługi na terenie Europy niezwykle ważna jest również możliwość odzyskiwania VAT-u zapłaconego za m.in. paliwo, opłaty drogowe oraz wydatki związane z naprawami i serwisem, co nie zawsze jest możliwe w przypadku płatności gotówką. Usługa fakturowania netto umożliwia firmom szybkie odzyskanie naliczonego za granicą VAT-u jeszcze w terminie płatności faktury, co ma wpływ na zachowanie płynności finansowej. Zwrot VAT-u za paliwo oraz inne produkty i usługi przynosi oszczędności równe wysokości podatku, czyli ok. 15 – 25 proc. Dodatkowo oferujemy usługę fakturowania netto z tzw. faktur trzecich, czyli nie wystawionych przez naszą firmę, ale związanych ze świadczeniem usług transportowych.

Większe bezpieczeństwo

Warto również pamiętać, że dzięki posługiwaniu się kartami paliwowymi znacznie wzrasta bezpieczeństwo samej firmy, m.in. ograniczone zostają ewentualne próby nadużyć. Każda z kart jest przypisana do konkretnego pojazdu i posiada indywidualny kod PIN. Informacje dotyczące tankowań, zakupu towarów i usług nabywanych przy pomocy karty, dostępne są w szybki i łatwy sposób, dzięki rozbudowanemu wszechstronnemu systemowi raportowania. Stale pracujemy nad dalszym zwiększaniem bezpieczeństwa transakcji dokonywanych przy użyciu kart. Obecnie wprowadzana jest powszechnie akceptacja transakcji online, która oznacza weryfikację i monitorowanie każdej operacji bezpośrednio na serwerze naszej firmy.

Płacenie kartą

Poza możliwością bezgotówkowego zakupu paliwa, akcesoriów oraz płatności za serwis, bardzo ważna dla firm transportowych jest możliwość opłat za przejazd autostradami, tunelami, mostami czy promami. Naszą kartą można uiścić opłaty drogowe na terenie całej Europy. W związku z rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce prowadzimy również rozmowy mające na celu poszerzenie możliwości płacenia kartami za przejazd nowymi krajowymi odcinkami autostrad.

Doradztwo konsultantów

Dodatkowy profit to możliwość korzystania z doradztwa konsultantów, którzy pomagają zaplanować i optymalizować wydatki. Taki system planowania, połączony z indywidualnymi rabatami przyznawanymi na podstawie wnikliwej analizy specyfiki wydatków oraz skali działalności konkretnego przedsiębiorstwa, przekłada się na znaczną redukcję kosztów związanych bezpośrednio z transportem, ale również z prowadzeniem księgowości.

Dodatkowe usługi

Obecnie jednym z kluczowych elementów, skłaniających użytkowników do wyboru kart konkretnego emitenta, jest pakiet usług dodatkowych, świadczonych na rzecz klienta. Odroczona płatność i bezgotówkowy obrót to już zbyt mało, aby zainteresować nowocześnie zarządzane floty. Użytkownicy kart coraz bardziej doceniają korzyści płynące z wykorzystania serwisów internetowych, umożliwiających zarządzenie samochodami. Obecnie dajemy klientom możliwość skorzystania z aplikacji pozwalających na bieżąco śledzić transakcje, planować trasy, analizować ceny paliw, czy wyszukać stacje z najtańszym paliwem. Prace nad kolejnymi aplikacjami ułatwiającymi zarządzanie flotą to jeden z naszych priorytetów.

Autorka jest menedżerem ds. produktu UTA Polska