Ropa niezastąpiona

Znajomy kierowca rajdowy opowiadał mi kiedyś, jak prowadził samochód w Brazylii, jedynym dużym kraju, który na bardzo szeroką skalę wprowadził biopaliwa. Na górkę (taką jak ul. Książęca w Warszawie) wjeżdżał na jedynce, a przyspieszenie samochód miał tak słabe, że niebezpiecznie było wyprzedzać. Na koniec samochód zatrzymał się i na tym się skończyła jazda na biopaliwie…

Kandydat dla Książęcej

W 2005 r. zaledwie kilka giełd papierów wartościowych na świecie nie ma prywatnego właściciela. Do tej niewielkiej grupy należy również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaawansowane prace prywatyzacyjne mogą poskutkować tym, że już w 2006 r. warszawski parkiet będzie w sojuszu strategicznym z którąś z zachodnioeuropejskich giełd.

Arbitraż do liftingu

Polskie prawo o sądach polubownych (art. 695-715 oraz 1105 i 1150 Kodeksu postępowania cywilnego) pozostało daleko w tyle za rozwojem tej instytucji prawnej na świecie w ciągu ostatniego półwiecza. Jest zbyt ogólnikowe, a jego podstawowe założenia wywodzą się z lat 20. XX w. Już na początku lat 90. było oczywiste, że niezbędne są daleko idące […]

Niskie podatki nie najważniejsze

Podmioty działające w Polsce mają już możliwość uzyskania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów podatkowych. Kolejnym ułatwieniem dla nich powinno być planowane wprowadzenie możliwości zawierania z władzami skarbowymi porozumień dotyczących cen transferowych – tzw. uprzednie porozumienia cenowe.

Podatki podzielą Unię

W Unii Europejskiej podatki bezpośrednie – w przeciwieństwie do przepisów dotyczących podatków pośrednich, tzn. systemu podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego – zostały zharmonizowane w niewielkim stopniu. Między systemami podatków bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich więcej jest różnic niż podobieństw.

Państwo w państwie

Kiedy w 1926 r. John Maynard Keynes ogłosił w The end of Laissez-Faire zakończenie ograniczonej roli państwa jako „nocnego stróża” strzegącego jedynie fundamentalnych zasad wolności gospodarowania i prywatnej własności, nie mógł przewidzieć, że ziarno nowej idei, które zasiał, trafi na tak podatny grunt.

Podatkowa luka

W ustawach o podatku dochodowym widnieje zapis, że podatek od własnych akcji zakupionych w celu ich umorzenia trzeba pobrać. W praktyce jednak nie wiadomo, od kogo pobrać podatek, ile pobrać i… czy rzeczywiście trzeba go pobierać.

Z interwencją trzeba poczekać

W ostatnich miesiącach doszło do znacznego umocnienia polskiej waluty. Silna aprecjacja złotego znalazła się w centrum uwagi przedstawicieli polityki gospodarczej i władz monetarnych, gdyż narastają obawy przełożenia się droższej waluty na spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Kto zdominuje giełdę?

Niewykluczone, że w przyszłości większość zysków giełdowych graczy będzie pochodziła właśnie z wypłacanych dywidend. Szczególne wycena PKN-u i KGHM-u wydaje się wciąż atrakcyjna. W 2005 r. nadal opłacalne będzie inwestowanie w spółki duże, o ustabilizowanej pozycji na rynku.

Euro – pośpiech wskazany

Postępujące od maja ub.r. umocnienie naszej waluty w sposób naturalny wywołuje dyskusje o optymalnym poziomie wyceny złotego. Poziom ten ma być z jednej strony wystarczająco dobry, by poprawić wycenę zadłużenia zagranicznego, z drugiej zaś strony niewygórowany, by nie skomplikować zanadto pozycji eksporterów.