Rady po decyzjach Rady

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy podstawowa stopa NBP wzrosła o 1,25 pkt proc. Bardzo prawdopodobne są kolejne podwyżki, gdyż Rada Polityki Pieniężnej utrzymała restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej. Jak zarządzać swoimi finansami w takiej sytuacji? Jakie kredyty zaciągać? Jak oszczędzać?

Mity o polskiej telekomunikacji

O oczekiwaniach związanych z kierunkiem rozwoju telekomunikacji w Polsce można mówić z różnych punktów widzenia. Ja, z racji pełnionej funkcji, patrzę na rynek telekomunikacyjny globalnie, zależy mi na wzroście jego wartości, zatrudnienia oraz płaconych podatków. Tylko bowiem rosnący rynek jest w stanie spełnić oczekiwania społeczeństwa.

Reakcje na polskie akcje

Inwestorzy przygotowują już portfele do debiutu największego polskiego banku PKO BP. Zbliżająca się oferta wartości 4-5 mld zł spowodowała przecenę akcji banków notowanych na giełdzie. Do czasu oferty PKO BP branża raczej nie przyniesie swoim akcjonariuszom zbyt wysokich zysków.

Ranking GF

Prawie każda firma posiada park samochodowy. Administrowanie nim zajmuje jednak wiele cennego czasu, które można by poświęcić na zdobywanie coraz trudniej dostępnych rynków. A jednak polskie firmy, jak pokazują statystyki, niechętnie pozbywają się balastu. Z pewnością wynika to z przekonania zarządzających spółkami o kosztowności takich ruchów.

Polaku, lecz się na własną rękę!

Coraz mniej możemy liczyć na publiczną służbę zdrowia. Praktycznie nie ma dnia, by media nie informowały o kolejny kłopotach finansowych szpitali. Warto więc zadbać o odpowiednią opiekę medyczną dla siebie oraz swoich pracowników zawczasu. Tym bardziej, że oferta prywatnych szpitali jest naprawdę bogata.

Kiedy rynek TFI się poszerzy?

Rok 2004 upływa na rynku funduszy inwestycyjnych pod znakiem ważnych zmian: wejścia do Unii Europejskiej oraz nowej ustawy o funduszach. Wejście do UE pozwoliło na sprzedaż w Polsce funduszy zagranicznych, które będą musiały być notyfikowane. Notyfi-kacja funduszu polega na tym, że jego przedstawiciel — którym może być np. TFI — musi złożyć wniosek do KPWiG.

Samouczek inwestora: wszystko o TFI

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych działających w Polsce wyniosły na koniec ub.r. ponad 7 mld euro. To jeden z niższych wyników w Europie. Jeszcze gorzej wygląda sprawa, jeżeli spojrzymy na aktywa netto w przeliczeniu na jednego obywatela. Wynoszą one ok. 183 euro, co daje Polsce wynik drugi od końca na Starym Kontynencie.

Niech żyje wybór!

Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług przyspieszyła decyzje inwestycyjne wielu przedsiębiorców. W kwietniu nastąpił 45-proc. wzrost sprzedaży aut. Ze względu na nasycenie rynku, w maju liczba umów leasingowych na pojazdy nieco spadła.

Cefarm – prywatna spółka MSP

Pracownicy Centrali Farmaceutycznej Cefarm w Warszawie zaniepokojeni są brakiem dostatecznego nadzoru ministra Skarbu Państwa nad podległą mu spółką. Boją się, że obecny prezes doprowadzi przedsiębiorstwo do upadłości. Na razie Marek Zarakowski zwalnia pracowników, udziela dziwnych pożyczek i łamie przepisy ustawy antykorupcyjnej.

Tanie latanie?

Nasz kraj jest przyszłościowym rynkiem dla linii lotniczych; 38 mln potencjalnych klientów i dość szybko bogacące się społeczeństwo pozwalają przewidywać, że dotychczasowy 3-proc. udział linii lotniczych w ogólnym przewozie pasażerów niebawem zbliży się do europejskiej średniej – 25 proc. Gdy więc na polskim rynku zagościło kilku tanich przewoźników lotniczych, wszyscy się ucieszyliśmy.

Rynek w sieci

Coraz popularniejszą formą sprzedaży i kupna wierzytelności jest wystawienie ich w specjalistycznych portalach prowadzonych przez firmy windykacyjne. Niektóre z tych portali funkcjonują już 4 lat. Według nieoficjalnych szacunków, łączna wartość długów wystawionych na internetowych giełdach i aukcjach to ponad 270 mln zł.