Cefarm – prywatna spółka MSP

Pracownicy Centrali Farmaceutycznej Cefarm w Warszawie zaniepokojeni są brakiem dostatecznego nadzoru ministra Skarbu Państwa nad podległą mu spółką. Boją się, że obecny prezes doprowadzi przedsiębiorstwo do upadłości. Na razie Marek Zarakowski zwalnia pracowników, udziela dziwnych pożyczek i łamie przepisy ustawy antykorupcyjnej.

Rynek w sieci

Coraz popularniejszą formą sprzedaży i kupna wierzytelności jest wystawienie ich w specjalistycznych portalach prowadzonych przez firmy windykacyjne. Niektóre z tych portali funkcjonują już 4 lat. Według nieoficjalnych szacunków, łączna wartość długów wystawionych na internetowych giełdach i aukcjach to ponad 270 mln zł.