KBC szuka partnera

Belgijska grupa finansowa KBC szuka partnera do rozwoju swojej działalności w Polsce – podała niemiecka prasa. „Jesteśmy zainteresowani połączeniem Kredyt Banku z innym polskim bankiem” – powiedział Willy Duron, prezes KBC, niemieckiemu dziennikowi finansowemu „Handelsblatt”. Jego zdaniem fuzja z innym bankiem byłaby obecnie lepszym wyjściem niż przejęcie, ponieważ banki w krajach, które weszły do Unii Europejskiej, są bardzo drogie.


Czterech chętnych na akcje BGŻ

Cztery podmioty, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) złożyły oferty wiążące na zakup akcji nowej emisji BGŻ. – Wybierzemy jedną ofertę na wyłączność bądź dwie na prowadzenie równoległych negocjacji do połowy czerwca – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes BGŻ.

Odmówił podania nazwy podmiotów, ale potwierdził, że jednym z nich jest EBOiR. Podwyższenie kapitału o 500 mln zł jest częścią programu naprawczego prowadzonego przez bank zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Bankowego. Pierwszy etap realizacji tego planu ma nastąpić do końca czerwca. Bartkiewicz potwierdził, że oferta publiczna akcji BGŻ-u mogłaby nastąpić w drugiej połowie 2005 r. bądź w pierwszej połowie 2006 r., w zależności od kolejnych potrzeb finansowych banku. W ramach oferty publicznej BGŻ podwyższyłby swój kapitał o kolejne 500 mln zł, zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem naprawczym.

Banki przekażą nowe numery rachunków emerytów i rencistów do ZUS-u

Jak zapewnił Związek Banków Polskich, banki przekażą ZUS-owi nowe numery rachunków bankowych emerytów i rencistów, których świadczenia wpływają na konta bankowe. Jest to związane z wprowadzaniem nowej, 26-cyfrowej numeracji rachunków w standardzie NRB, która zacznie obowiązywać od 1 lipca tego roku. Banki od kilku miesięcy informują swoich klientów o nowych numerach, podając je na wyciągach obok starego numeru. Klienci powinni o nich powiadamiać swoich pracodawców, świadczeniodawców i kontrahentów, jeśli chcą w terminie otrzymać pensje oraz realizować zlecenia stałe. Jednak w przypadku emerytów i rencistów banki chcą uprościć procedurę. Krajowa Izba Rozliczeniowa obliczyła, że w połowie maja 24 banki otrzymywały mniej niż 10 proc. wszystkich zleceń ze starą numeracją kont. 14 banków otrzymywało mniej niż 20 proc. zleceń ze starym numerem, 9 – mniej niż 30 proc. Jeden bank otrzymał 38 proc. zleceń bez nowego standardu, a jeden – 45 proc. zleceń ze starymi numerami. – Dopiero za jakieś 2 tygodnie zobaczymy, czy jest realne zagrożenie, czy wobec dużej liczby klientów będziemy musieli stosować wyjątkowe procedury – powiedział Andrzej Wolski, dyrektor generalny ZBP. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz poinformował, że w czerwcu banki podejmą ostatecznie decyzje, jakie rozwiązania stosować wobec klientów używających starych numerów rachunków.

Według przedstawionych w środę badań instytutu Pentor, połowa ankietowanych bankowców spodziewa się poważniejszych problemów związanych z odmową realizacji przez banki po 1 lipca zleceń z niepoprawnym numerem rachunku. Jednocześnie prawie 2/3 ankietowanych deklaruje, że prace związane z wdrażaniem NRB zostały zakończone. Wcześniej ZBP informował, że banki rozważają możliwość dopuszczenia po 1 lipca rozliczeń na podstawie starych numerów rachunków, jednak w zamian za wyższe opłaty za realizację przelewów.