Krakowski rynek atrakcyjny dla inwestorów

Krakowski rynek nieruchomości komercyjnych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Rok 2011 okazał się dobrym okresem dla Krakowa i stanowił kontynuację pozytywnych trendów zapoczątkowanych w 2010 r.Dominika Jędrak – Na koniec 2011 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie przekroczyły 434 tys. m2, do użytku oddano około 46 tys. m2 nowych biur, dzięki czemu miasto odnotowało największy przyrost podaży spośród wszystkich rynków regionalnych. Biorąc pod uwagę aktywność najemców, 2011 r. stanowił kontynuację pozytywnych tendencji, a Kraków pozostawał najbardziej poszukiwaną lokalizacją wśród rynków regionalnych. Umiarkowana nowa podaż, połączona z wysokim, stabilnym popytem, przyczyniły się do dalszego spadku współczynnika wolnych powierzchni, który na koniec roku wyniósł 8,5 proc., co stanowiło spadek o 3,8 p.p. w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. Szacuje się, że w 2012 r. na rynek krakowski trafi około 54 tys. m2 nowych biur, z czego ponad 61 proc. zostanie dostarczone w drugiej
połowie roku.

Niskie nasycenie powierzchnią handlową
Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Krakowie na koniec 2011 r. wyniosła 489,3 tys. m2. W porównaniu z innymi dużymi miastami Kraków nadal charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem nasycenia powierzchnią handlową (484 m2 na 1 tys. mieszkańców), co plasuje go na szóstym miejscu wśród głównych polskich aglomeracji. W całym 2011 r. na rynek dostarczono 47,5 tys. m2 w dwóch projektach: rozbudowa centrum handlowego M1 oraz Futura Park w Modlniczce pod Krakowem. Planowana na kolejne lata podaż powierzchni handlowych szacowana jest na ponad 120 tys. m2, przy czym warto zauważyć, że żaden projekt nie zostanie oddany do użytku w 2012 r. Na koniec 2011 r. współczynnik pustostanów we wszystkich nowoczesnych centrach handlowych w Krakowie wyniósł ok. 4,7 proc. W związku z brakiem nowej podaży przewidzianej do oddania do użytku w bieżącym roku, szacuje się, że współczynnik ten będzie utrzymywał tendencję spadkową. Rynek handlowy Krakowa to również ulice, które należą do jednych z najatrakcyjniejszych i najbardziej popularnych wśród międzynarodowych sieci handlowych. Najważniejsze ulice handlowe Krakowa położone są w pobliżu Rynku Głównego, głównie wzdłuż Traktu Królewskiego, m.in. Floriańska i Grodzka.

Rekordowy wolumen transakcji
Krakowski rynek nieruchomości magazynowych jest jednym z najmłodszych w Polsce. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu ważnych dróg krajowych oraz międzynarodowych, jak również Specjalna Strefa Ekonomiczna ,obejmująca nie tylko Kraków, ale również gminy przyległe, sprawiają, że rynek krakowski cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony deweloperów, jak i najemców. Rosnące zainteresowanie tym regionem obserwowaliśmy w 2011 r., który okazał się rekordowym dla rynku magazynowego Krakowa, zarówno pod względem nowej powierzchni dostarczonej na rynek, jak również podpisanych umów najmu. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Krakowie na koniec 2011 r. wynosiły blisko 115 tys. m2, natomiast wolumen transakcji przekroczył 54 tys. m2. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. wolumen transakcji okazał się trzykrotnie wyższy. Wśród transakcji dominowały nowe umowy. Przeciętna wielkość wynajmowanej powierzchni w stosunku do 2010 r. znacznie się zwiększyła i wynosiła 4 940 m2 (2615 m2 w 2010 r.). Współczynnik wolnych powierzchni na rynku krakowskim na koniec 2011 r. wyniósł 8,6 proc.

Szansa dla rynku hotelowego
Kraków znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem wielkości i zróżnicowania oferty skategoryzowanych hoteli. Na koniec 2011 r. w Krakowie działały 134 skategoryzowane hotele, które łącznie oferowały 14?690 miejsc noclegowych. Warto zauważyć, że 91 proc. wszystkich skategoryzowanych obiektów noclegowych stanowiły hotele, a sektor hoteli trzygwiazdkowych nadal pozostawał największy (41 proc. rynku). Średni poziom obłożenia w sieciowych hotelach wynosił około 63 proc., a średnia dzienna stawka za pokój (ADR – Average Daily Rate) 65,5 euro. W 2011 r. Kraków odnotował 6,2-proc. wzrost liczby turystów. Według Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w 2011 r. Kraków odwiedziło 8.6 mln turystów, z czego 75 proc. stanowili turyści krajowi. Podczas Mistrzostw Euro UEFA 2012 Kraków będzie centrum pobytowym drużyn piłkarskich z Anglii, Holandii i Włoch oraz kibiców z tych krajów. Oczekuje się, że te cztery tygodnie będą miały korzystny wpływ na dalszy rozwój rynku hotelowego w tym mieście.

Autorka jest dyrektorem Działu Badań i Doradztwa w Colliers International