Nędza w Rosji

Rosjanie tracą nadzieję.

Wskaźnik nędzy (suma stopy bezrobocia i inflacji) w Rosji osiąga nowe szczyty. W lutym 2014 r. wskaźnik ten wynosił ok. 11,7 proc. W grudniu 2015 r. wzrósł aż do ok. 19 proc. Inflacja obecnie trzykrotnie przekracza cel banku centralnego (wyznaczony był na poziomie 4 proc.). Osiągnęła ona poziom 13 proc. a bezrobocie wynosi ok. 6 proc.

Rosja ma dzisiaj czwarty najwyższy odczyt wskaźnika ubóstwa spośród największych gospodarek rynków wschodzących.

Forsal