Niedowartościowani pracownicy IT chcą zmian

75 proc. profesjonalistów IT rozważa zmianę pracy – jak wynika z ekspertyzy przeprowadzonej przez agencję South West News Service na zlecenie SkillSoft – dostawcy rozwiązań edukacyjnych online. O wynikach badań poinformowała spółka Incenti, jego generalny dystrybutor. W czerwcu i lipcu 2006 r. przeprowadzono wywiady online z ponad 2800 pracownikami, z których 11 proc. pracuje w działach IT. Wyniki badań wykazują, że 75 proc. pracowników IT idzie do pracy myśląc o jej zmianie.

Niezadowoleni chcą zmieniać pracę

Z ekspertyzy wynika również, że pracownicy są gotowi do kierowania się swym niezadowoleniem. 50 proc. menedżerów IT jest zarejestrowanych lub zamierza wkrótce zarejestrować się u head-hunterów bądź w agencji pośrednictwa pracy. 62 proc. personelu zatrudnionego na stanowiskach niekierowniczych ma gotowe i aktualne CV. Obie grupy przyznają, że sprawdzają strony internetowe z ofertami pracy i informacje o wolnych etatach podczas pracy. Czyni tak 80 proc. menedżerów IT oraz 71 proc. pozostałych profesjonalistów IT; zazwyczaj sprawdzają strony te częściej niż raz w tygodniu.

Zła płaca i nuda

Wyniki badań sugerują, że praca w roli nie-menedżera w IT jest najbardziej niezadowalająca ze wszystkich badanych zawodów. Jedna trzecia niemenedżerskiej kadry IT stwierdza, że są „całkiem niezadowoleni” lub „niezupełnie zadowoleni” z wykonywanej pracy. Najczęstsze odpowiedzi na pytanie o powody niezadowolenia to:„Nie zarabiam wystarczająco” (30 proc.), „Jestem znudzony moją pracą” (23 proc.), „W pracy nie wykorzystuję mojego talentu i umiejętności” (18 proc.), „Firma nie inwestuje we mnie, nie dając możliwości odpowiednich szkoleń” (14 proc.)

Zwiększanie potencjału

Zgodnie z wynikami ekspertyzy 60 proc. menedżerów oraz 69 proc. niemenedżerskiej kadry IT skwapliwie skorzystałaby z możliwości zwiększenia swojego potencjału i polepszenia umiejętności, gdyby firma stworzyła im taką szansę. Inwestowanie w szkolenia i rozwój profesjonalistów IT może znacznie przyczynić się do zmniejszenia niezadowolenia z wykonywanej pracy, jednocześnie zwiększając poczucie wartości i samoocenę pracowników, uważa Kevin Young, dyrektor generalny SkillSoft EMEA. – To ciekawe odkryć, że ponad dwie trzecie profesjonalistów IT chciałoby mieć możliwość podniesienia swoich umiejętności – stwierdził Young. – Poprzez inwestowanie w rozwój swoich pracowników, organizacje mogą wpłynąć na zatrzymywanie odchodzących kadr, jak również czerpać zyski z większej produktywności – dodał.

Stwarzanie trudności

Badanie wykazało, że 11 proc. badanych osób było tak zniechęconych, że naumyślnie stwarzali trudności menedżerowi, koledze czy klientowi. Największymi winowajcami są menedżerowie IT, którzy aż w 50 przypadkach na 100 przyznają się do zachowań obstrukcyjnych w pracy. Tylko 16 proc. innych pracowników IT przyznało się do takich zachowań.

Prywatnie w pracy

70 proc. badanych menedżerów IT przyznało, że sprawdza osobiste e-maile podczas pracy, z czego 30 proc. robi tak za każdym razem podczas odbierania służbowej poczty; kolejne 30 proc. sprawdza swoją skrzynkę kilka razy w ciągu dnia, zaś 10 proc. przyznaje się do logowania na prywatne konta raz dziennie. Z badań wynika, że niektóre z tych bezproduktywnych czynności mogły być po prostu wynikiem zniechęcenia, zwłaszcza, że tylko 20 proc. menedżerów IT wierzy, że ich pracodawca poznał ich potencjał.

Źródło: Badania przeprowadzone na zlecenie firmy SkillSoft