Niemcy rajem dla pralni pieniędzy

Niemieckie przepisy podatkowe pełne są luk pozwalających na pranie pieniędzy i ukrywanie dochodów. Gorzej jest tylko w Luksemburgu.

Według raportu „50 twarzy unikania podatków” Eurodad Niemcy i Luksemburg są krajami najbardziej podatnymi na oszustwa podatkowe. „Oba kraje oferują szeroki wachlarz rozwiązań pozwalający na ukrywanie dochodów i pranie brudnych pieniędzy” – piszą autorzy raportu. Gdy wewnątrz Unii Europejskiej toczono negocjacje ws. uszczelnienia systemu podatkowego Niemcy wyrazili sprzeciw.

Polska z kolei, według autorów raportu, jawi się jako kraj, w którym pranie pieniędzy jest niezwykle trudne. „Ostatni rok przyniósł wiele pozytywnych zmian w Polsce, przede wszystkim w kontekście opodatkowania zysków wyprowadzanych za granicę czy wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz innych środków, poszerzających bazę podatkową w kraju” – czytamy w raporcie.

WP

——