Niemieckie obligacje z sporymi spadkami

Najgorsze wyniki od dawna.

W lutym rentowność niemieckich obligacji spadła do poziomu najniższego od 10 miesięcy. Spadła dokładnie o 24 punkty bazowe (w styczniu spadek wyniósł 30 punktów bazowych i był najwyższy od trzech lat).

Polityka prowadzona przez Europejski Bank Centralny prowadzi dziś do dalszych spadków rentowności obligacji strefy euro – szczególnie Niemiec.

Puls Biznesu