Nowoczesne, czyli…

Innowacyjność i produkty nowoczesne stanowią współcześnie jedno z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej, zarówno w odniesieniu do całych regionów, jak i przedsiębiorstw. We współczesnym świecie jednak innowacja oznacza już nie tylko nowość w zakresie produktów czy procesów, lecz także nowe idee, pomysły i technologie.

W XXI wieku motorem postępu jest ekologia i energooszczędność. Innowacja utożsamiana jest nie tylko z czymś lepszym, nowocześniejszym, lecz przede wszystkim przyjaznym ludziom i wysoce funkcjonalnym. Mimo że jednoznaczne określenie cech produktu innowacyjnego i nowoczesnego budownictwa jest kwestią subiektywną i zależną w pełni od rodzaju produktu, najistotniejsze jest przede wszystkim dostarczanie takich produktów czy usług, które stanowią odpowiedź na rosnące wymagania rynku. Mianem nowoczesnego budownictwa można określać zarówno zastosowanie nowego produktu czy nowej metody produkcji. Niezależnie od tego, oczywistym jest, że wszystkie działania, które sprzyjają podnoszeniu jakości i nowoczesności współczesnego budownictwa oraz wzmocnieniu, są niezbędne w procesie zwiększania konkurencyjności i podążania za rynkiem w zakresie dostarczania na rynek produktów spełniających wymagania nowoczesnego budownictwa, a więc przede wszystkim energooszczędnego.

Dom podlega ewolucji

Trzeba pamiętać, że dom, a w związku z tym również stolarka okienno-drzwiowa, podlega ewolucji. Jeszcze do niedawna nikt nie wyobrażał sobie, że energooszczędne okna z szybą zespoloną tak szybko zyskają na znaczeniu. Producenci prześcigają się w oferowaniu energooszczędnych rozwiązań i w obniżaniu współczynnika przenikalności termicznej. Udoskonala się tradycyjne materiały izolacyjne, by miały lepsze właściwości i mniejszą grubość.

Zminimalizuj straty energii

Dziś już mamy do czynienia z sytuacją, kiedy produkty czy rozwiązania, jeszcze niedawno uważane za nowatorskie, stają się standardem. Technologie innowacyjne rozpowszechniane są na masową skalę. Rynek zmienia się niezwykle dynamicznie, potrzeby klientów są większe z dnia na dzień, a współczesny klient jest coraz bardziej wyedukowany. Niemniej należy zauważyć, że niezależnie od tempa zmian, przewidywalny jest ich kierunek. Wspólnym mianownikiem jest bowiem dążenie do ograniczenia zapotrzebowania budynku na energię, a tym samym, szczególnie w obliczu spowolnienia gospodarczego, większe oszczędności. Współczesne nowoczesne budownictwo w dużym zakresie wiąże się z dostępem i stosowaniem rozwiązań energooszczędnych, coraz częściej mówimy nawet o budownictwie pasywnym. Rosnąca świadomość ekologiczna oraz konieczność dostosowania się do unijnych standardów sprawia, że budownictwo pasywne, które kładzie ogromny nacisk na minimalizację strat energii oraz wykorzystanie potencjału jej odnawialnych źródeł, nieustannie zyskuje na znaczeniu. Koszty ogrzewania możemy obniżyć za pomocą przemyślanego projektu domu energooszczędnego z wykorzystaniem odpowiednich materiałów podczas budowy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań możemy zaoszczędzić pieniądze oraz pomóc chronić środowisko.

Aby ciepło nie uciekało z domu

W przypadku stolarki okienno-drzwiowej inwestycja w rozwiązania energooszczędne to przede wszystkim inwestycja w okna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Kryterium energooszczędności tworzą parametry termiczne okna, a przede wszystkim wartość współczynnika określającego jego przepuszczalność termiczną. Im niższy wskaźnik Uw, tym mniej ciepła ucieka z domu. Trzeba pamiętać, że współczynnik Uw jest wypadkową kilku czynników, m.in. takich jak: współczynnik przenikania ciepła całej powierzchni szyby, ramy i całego okna. Klienci bardzo często są jednak wprowadzani w błąd, ponieważ współczynnik przenikania ciepła dla szyby jest często podawany jako współczynnik U dla całego okna. Ważne jest, aby przed zakupem zapytać sprzedawcę o badania i certyfikaty potwierdzające parametry deklarowane przez producenta. Należy pamiętać, że inwestycja w okna wyróżniające się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej jest inwestycją w przyszłość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okna powinny posiadać parametry na poziomie nie wyższym od Uw = 1,8 W/(m2K) (dla I, II, III strefy klimatycznej) lub 1,7 W/(m2K) (dla IV i V strefy klimatycznej). W budynkach energooszczędnych stosowane są jednak produkty o znacznie lepszych wartościach – 0,85, 0,94 czy 1,0 W/(m2K). Okna, których współczynnik Uw wynosi 0,8 W/(m2K) lub jest jeszcze niższy, przeznaczone są już do domów wznoszonych w technologii pasywnej. Dziś producenci jednak oferują znacznie lepsze wartości współczynników. Ci najbardziej innowacyjny oferują systemy ze 100-proc. lepszymi wartościami współczynników przenikalności cieplnej.

Energooszczędne okno

Okno energooszczędne to zestaw złożony z odpowiedniego pakietu szybowego, bo to przez szyby właśnie zimą ucieka, a latem napływa najwięcej ciepła. Najpopularniejszym rozwiązaniem są w związku z tym tzw. szyby termoizolacyjne, w których tafle szkła są oddzielone ramką dystansową, a przestrzeń między nimi jest wypełniona gazem szlachetnym – argonem. Co więcej, dodatkowo mogą one spełniać również funkcje antywłamaniowe, dźwiękoszczelne bądź dekoracyjne w przypadku zastosowania szkła ornamentowego.

W oknach PVC inwestycja w energooszczędność wiąże się z optymalnym kształtem profili oraz odpowiednio dobraną liczbą komór, co zapewnia odporność na działanie czynników atmosferycznych a zastosowanie materiału pierwotnego w produkcji okien wydłuża ich żywotność. Istotną rolę odgrywają również uszczelki, ich wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła dla okna jest znaczny. Uszczelniają one połączenie między skrzydłem a ramą, ograniczając dostęp zimnego powietrza – na przykład przy silnych podmuchach wiatru. Energooszczędność to jedna z najważniejszych funkcji okna. Mimo że zależy od wielu czynników, wpływa również na bardzo istotne sfery naszego życia – na nasze rachunki, ale również w wielu przypadkach na dobre samopoczucie i zdrowie.  Nowoczesne budownictwo to przede wszystkim budownictwo energooszczędne, wymagające, jednak przynoszące wymierne korzyści, stąd coraz bardziej popularne również w Polsce.

Autor jest dyrektorem ds Produkcji DRUTEX SA

Kordian Kuczma

Kordian Kuczma

doktor nauk politycznych PAN