O MUZUŁMANACH W POLSCE

Może najpierw tytułem wprowadzenia kilka słów na temat religii muzułmańskiej. W dzisiejszym świecie wśród wyznawców islamu dominują trzy nurty: sunnizm, szyizm i charydżyzm. Rozłam islamu na sunnitów i szyitów nastąpił po śmierci Mahometa, czyli w roku 632 n.e. Poszło o przejęcie schedy po proroku Mahomecie. Jedni z nich uważali, że następcą powinien być najszlachetniejszy z towarzyszy Mahometa, a drudzy postać tę widzieli w Alim, który był bratem stryjecznym, przybranym synem i zięciem Mahometa. Za prawowitych następców Mahometa szyici uznają jedynie potomków Alego i Fatimy. Natomiast sunnici nie odrzucili następnych kalifów i to w nich widzą kontynuatorów dzieła proroka.

Zasady islamu

Tak czy owak i jednych i drugich łączy wiara w jedynego Boga Allaha i postępowanie zgodnie z Koranem, świętą księgą islamu, A zgodnie z tą księgą – trzeba respektować pięć zasad określanych filarami islamu. A są nimi: szahada, czyli wyznanie wiary, salat – obowiązek modlitwy pięć razy w ciągu dnia, zakat – wymóg dawania jałmużny, saum – respektowania postu czyli ramadanu i hadżdż – odbywanie, przynajmniej raz w życiu, pielgrzymki do Mekki.

Dżihadysta a muzułmanin

Jeżeli ktoś szerzy zasady islamu za pomocą oręża, czyli świętej wojny, określa się go mianem dżihadysty. Ale normalni wyznawcy islamu są sympatyczni i mili, co z całą odpowiedzialnością stwierdzam, bo przez okres czterech lat pracowałem w Casablance i objechałem całe Maroko, czyli kraj, w którym dominują sunnici. Do Polaków odnoszą się przyjaźnie i życzliwie.

Coraz więcej muzułmanów w Europie

Wyznawców islamu w świecie szacuje się na około 900 milionów, z czego 20 – 25 proc. stanowią Arabowie. Według aktualnych danych – sunnici stanowią około 85 proc., a szyici około 10 proc. wiernych. Ilu jest muzułmanów, wyznawców islamu w Polsce – brak danych. Ale są, a ich liczbę szacuje się na kilka tysięcy. Niedługo ma być więcej, po przyjęciu, jak się przewiduje, od 5 do 7 tysięcy imigrantów. Wśród żyjących w Polsce wyznawców islamu można wyróżnić trzy grupy: Tatarzy, głównie sunnici. Ich liczba – 2500 – 3000 osób. Konwertytki – neofitki i imigranci z UE i Afryki Północnej. A dla nich – w Polsce jest 5 czynnych meczetów;Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Bohonikach i w Kruszynianach. Był też ongiś meczet w Studziankach, ale w 1915 r. Rosjanie go spalili. W Europie jest około 50 mln muzułmanów, w tym 4 mln w Niemczech. 22 września bieżącego roku – prezydent Rosji, Władimir Putin, zainaugurował działalność w Moskwie nowego, największego w Rosji i jednego z największych w Europie – meczetu, mogącego pomieścić tysiące modlących się muzułmanów. Koszt budowy tego meczetu – to suma niebagatelna, bo aż 170 mln USD. Ale to dobry uczynek, bo o tyle może zmniejszyć wydatki na cele np. wojenne. I to by było na tyle, czyli po arabsku „baraka”.