PGNiG przygotowuje odwiert do przemysłowego wydobycia gazu na nowym złożu gazu ziemnego

Odkryto nowe złoże na Pomorzu.

Nowe złoże gazu ziemnego o zasobach ok. 0,5 – 1 mld metrów sześciennych odkryło niedawno PGNiG w Siemidarżnie. Teraz przygotowywany jest odwiert do przemysłowego wydobycia gazu.

PGNiG studzi jednak emocje. Eksploatacja gazu rozpocząć się ma dopiero za dwa alta. Po ukończeniu odwiertu do głowicy zostanie podłączony rurociąg, którym gaz popłynie do stacji uzdatniania. Odwiert musi być też zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska.

Forsal