Poprzez naukę ogranicz koszty

Branża wynajmu długoterminowego pojazdów czeka na wyniki pierwszego kwartału 2009 r., które zostaną opublikowane pod koniec maja i pozwolą nam ocenić kierunek oraz skalę rozwoju rynku.  Jego realny procentowy wzrost jest obecnie uzależniony od kilku czynników. Po pierwsze od skali recesji i zależnych od niej działań instytucji finansowych i banków oraz podmiotów rynkowych, które planują skorzystać z usług firm Car Fleet Management. Po drugie od kształtowania się wartości rezydualnych, bezpośrednio zależnych od zmian na rynku używanych aut.

Doradca i partner

Po trzecie: od antykryzysowej aktywności rządu, obejmującej m.in. decyzje w kwestiach dopłat „ekologicznych” do zakupu nowych pojazdów, leasingu konsumenckiego oraz pełnego zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorców. Każde z tych działań może mieć stymulujący lub hamujący wpływ na branżę CFM. Konkurencyjna firma oferuje klientom nie tylko oszczędności finansowe – staje się doradcą i partnerem, który wspomaga analizę i optymalizację kosztów, wskazuje najlepsze dla specyfiki klienta rozwiązania, a przy tym jest elastyczny i otwarty na negocjacje.

Edukacja

Istotnym elementem ograniczenia nakładów w firmie klienta jest edukacja, czyli budowanie świadomości w kwestiach kluczowych dla kosztów zarządzania flotą, obejmujących m.in. szkolenia z eko- i bezpiecznej jazdy oraz prawidłowej kontroli wydatków.

Eko-szkolenia

Największy koszt w parku pojazdów – poza częścią finansową – wciąż generuje paliwo. Stanowi ono przynajmniej 30 proc. całkowitych nakładów. Rozwiązaniem są szkolenia z eko-jazdy, które pozwalają ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20-30 proc., co w całości kosztów utrzymania floty daje około 6-8 proc. oszczędności. Jazda ekologiczna to również jazda bezpieczna. Udział kierowców flotowych w szkoleniach z bezpiecznej jazdy nie tylko obniża liczbę i skutki wypadków, ale pozwala negocjować stawki ubezpieczeń za samochody, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą oferty po gruntownej analizie szkodliwości floty danego klienta.

Oszczędność

Koszty niepoliczalne – straty z tytułu awarii, braku pojazdów zastępczych, ponadnormatywnego zużycia czy niedostatecznej kontroli zakresu serwisowania aut – stanowią 20 proc. wydatków na flotę. Współpraca z firmą CFM, która bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie pojazdów firmowych, ogranicza te koszty do stałego i przewidywalnego poziomu.

Dopasowana oferta

Obok elementów edukacyjnych równie istotna jest elastyczność oferty – konkurencyjna firma CFM umożliwia klientom przedłużenie kontraktu, np. o rok, co pozwala lepiej przygotować się na wymianę floty i skupić na bieżącej walce z recesją. Klienci otrzymują również produkt „szyty na miarę” – przygotowany i dostosowany do ich potrzeb. Nie muszą więc płacić za dodatkowe usługi, a ich polityka flotowa staje się bardziej przejrzysta. Otrzymują także profesjonalne wsparcie doradcze na każdym etapie, choćby w kwestii wyboru optymalnych, generujących jak najmniejsze koszty pojazdów lub zasadności wydatków na czujniki parkowania czy urządzenia GPS.

Autor jest prezesem Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz wiceprezesem ING Car Lease Polska