Pożyczka w banku czy w firmie pożyczkowej?

W dzisiejszych realiach rynkowych konkurencja pomiędzy bankami i firmami pożyczkowymi oraz mnogość ofert dotyczących kredytów i pożyczek, stawia konsumenta przed niełatwym wyborem. Decyzja, jaką podejmie, powinna być uzależniona przede wszystkim od sytuacji, w jakiej się znajduje oraz od potrzeb, które chciałby zaspokoić. Klient powinien rozważyć kilka kluczowych aspektów.

Drobne przyjemności vs. strategiczne decyzje

Oferta sektora firm pożyczkowych jest obecnie bardzo bogata. Wiele z nich proponuje szybką usługę dostępną przez internet. Dla konsumenta oznacza to możliwość uzyskania środków na nieprzewidziane wydatki w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Klient może więc podjąć spontaniczną decyzję i zrealizować swoją potrzebę natychmiast. Dotyczy to finansowania stosunkowo niewielkich wydatków. Pożyczka może byś wygodnym uzupełnieniem potrzebnych zasobów finansowych do czasu wypłaty pensji. Oczywiście, dotyczy to wyłącznie kwot, które nie stanowią zagrożenia dla budżetu osobistego ani domowego.

Jeśli chodzi o decyzje strategiczne i pożyczki znacznie wyższych kwot, najlepszym rozwiązaniem jest bank. Trzeba pamiętać, że nie tylko udziela on kredytów – w swojej ofercie ma także np. lokaty i programy oszczędnościowe. Decyzja o tym, czy wybrać bank czy firmę pożyczkową powinna być uzależniona od tego, jak klient zaplanował obrót swoim pieniądzem oraz jak dużych kwot potrzebuje oraz na jaki cel chce ją przeznaczyć.

Czas to pieniądz

Obecnie jednym z najważniejszych aspektów życia jest czas. Dzisiejszy klient jest niecierpliwy, jak nigdy dotąd. Konsumenci nie chcą czekać na zastrzyk gotówki, kiedy brakuje im środków na dany zakup. Chcą także oszczędzić czas i uniknąć kilkakrotnych wyjazdów do tego samego sklepu, skoro podjęli już decyzję o zakupie. Jej konsekwencją w oczekiwaniu klientów powinna być natychmiastowa transakcja.

Zjawisko to związane jest z ewolucją całego sektora zakupowego, który reaguje na potrzeby konsumentów, bardzo silnie zmierzając ku produktom, które są dostępne natychmiast, także w sieci. Oferty prezentowane przez firmy z sektora pożyczkowego, w tym przez Net Credit, spełniają oba te kryteria. Hasło firmy brzmi: Twój drugi portfel. Co to oznacza? W przypadku, w którym konsumentowi brakuje potrzebnej do zakupu kwoty, sięga on do „mobilnego, zapasowego portfela”. W 15 minut środki są na jego koncie.

Wachlarz rozwiązań

Klient nie dokonuje więc wyłącznie wyboru pomiędzy bankiem a firmą pożyczkową. Decyzja dotyczy sposobu, w jaki chce otrzymać pieniądze, czasu, w jakim chce je dostać, wygody i dostępności. Firmy takie, jak Net Credit są awangardą rynku finansowego w zakresie szybkich i bezpiecznych pożyczek dostępnych natychmiast. Pod tym względem działają szybciej i lepiej niż banki. Należy podkreślić, że w branży jest i będzie przestrzeń zarówno dla firm pożyczkowych, jak i dla banków, które mogą wzajemnie uczyć się od siebie. To dobrodziejstwo wolnego rynku.

Bezpieczeństwo w przypadku korzystania z usług firmy pożyczkowej i banku jest takie samo. Po pierwsze, uczciwa firma pożyczkowa dostarcza środki bezpośrednio na konto bankowe klienta, zapewniając w ten sposób transparentność, jeśli chodzi o usługę, którą realizuje.

Po drugie, wszędzie tam, gdzie firmy udzielające pożyczek prowadzą weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej i w Biurze Informacji Gospodarczej, klient może być spokojny o jakość usług. Tak dzieje się w przypadku Net Credit, który dokładnie weryfikuje każdą aplikację, nie tylko pod względem prawdziwości danych, lecz także odpowiedzialności osoby aplikującej o pożyczkę. Duża część wniosków zostaje odrzucona, ponieważ mogłaby być zbyt poważnym obciążeniem dla danego budżetu domowego. Na każde 100 aplikacji do firmy Net Credit przyznane zostaje jedynie ok. 40-45 pożyczek.

Transparentność i innowacyjność

Certyfikatem bezpieczeństwa usługi jest także fakt udostępniania przez firmę dokumentów do wglądu przed podpisaniem. Ważne jest także, by pracownicy infolinii gotowi byli w jasny, przejrzysty sposób objaśnić pożyczkobiorcy zawarte w nich skomplikowane zapisy. Umowa pożyczki powinna być dostępna na stronie firmy i przesyłana drogą mailową. Co szczególnie ważne, wyliczenie całkowitej kwoty do spłaty, odsetek i opłat dodatkowych musi być jasno określone przed transakcją. Zasadą jest pełna transparentność. Najlepsze firmy z sektora pożyczkowego spełniając powyższe kryteria gwarantują to samo bezpieczeństwo co banki.

Warto zadać sobie pytanie, jak w przyszłości będzie kształtowała się kwestia współzawodnictwa między graczami na rynku szybkich pożyczek. Z pewnością rozwiną się dodatkowe usługi zarówno w sektorze bankowym, jak i w zakresie szybkich pożyczek – będzie więc miejsce na zdrową konkurencję. Taki status quo zawsze staje się stymulatorem dążenia do bycia innowacyjnym. Z punktu widzenia klienta jest to sytuacja komfortowa, ponieważ pozostawia dużą dowolność wyboru. Ważne jednak, by podejmując decyzje dotyczące finansów, wiązać się z firmą godną zaufania, sprawdzoną i uczciwą – „kontrola i rozwaga” wydaje się być najbardziej trafną zasadą.

——

 

 
Avatar

Piotr Kaczmarski

Chief Operating Officer Net Credit Sp. z o.o.