Przepis na sukces

Przepisem na sukces w hotelarstwie, tak jak w każdej innej branży, jest suma specjalistycznej wiedzy w kluczowych dla hotelu działach pomnożona przez jej zastosowanie. O jakich działach mówimy?

W strukturach sprzedażowych zaczynając od działu sprzedaży skierowanego do klientów korporacyjnych, branży eventowej i turystycznej, poprzez dział zarządzania cenami i dystrybucją, po kluczowy w komunikacji i pozycjonowaniu sieci dział marketingu. Ze strony operacyjnej najważniejsze obszary to jakość usług zarówno samego produktu, jak i obsługi, zarządzanie kosztami oraz centralny system zakupowy.

Najważniejsi są ludzie

Największe światowe sieci mają bogate doświadczenie i wypracowane procedury działania w każdym z powyższych działów. Jednakże na końcu o ostatecznym wyniku naszego przepisu, szczególnie w branży hotelarskiej, decydują ludzie. Sukces jest wspólnym wysiłkiem całego zespołu począwszy od prezesów, poprzez dyrektorów, menedżerów, na liniowych pracowniach w hotelu mających codzienny kontakt z gośćmi kończąc.

Wiedza i kreatywność

Budując struktury Focus Hotels za cel obraliśmy sobie stworzenie organizacji mogącej jak równy z równym konkurować na lokalnych rynkach z hotelami sieci międzynarodowych. Udało się to dzięki zatrudnieniu specjalistów na czele każdego działu. Równie ważne było dla nas ich bogate doświadczenie z pracy dla największych światowych sieci, jak i cechy osobowości umożliwiające jej dopasowanie do polskich realiów. Należy pamiętać, że nie zawsze globalne procedury gwarantują sukces na lokalnym rynku. Często oznaczało to tworzenie unikalnych rozwiązań dla problemów, przed którymi stawaliśmy. Tak więc z jednej strony wiedza, a z drugiej elastyczność i kreatywność w jej zastosowaniu, są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Aby był on możliwy, konieczne jest  motywowanie oraz szkolenie pracowników.

Jak czerpać z sieci?

Korzyści płynące ze stosowania sieciowych rozwiązań to osiąganie optymalnego zysku dla prowadzonej działalności. Przepis jest prosty: z jednej strony zwiększenie sprzedaży przy zachowaniu możliwie najwyższej ceny, a z drugiej, ograniczenie i kontrola ponoszonych kosztów tak, aby możliwie najwięcej z nich było liniowych do uzyskiwanego przychodu.

Większy operator, większe korzyści

Ile kosztuje sukces i czy każdego na niego stać? Koszty ponoszone przez właścicieli hotelu zależą od wybranego modelu współpracy z daną siecią hoteli. W przypadku franczyzy jest to od 2 do 12 proc. przychodu hotelu, stawka zależy od wyboru marki hotelowej oraz zakresu świadczonych usług. W naszym przypadku, kiedy jesteśmy właścicielem albo dzierżawcą hotelu,  koszty są całkowicie po naszej stronie. Z pewnością w przypadku pojedynczego hotelu obciążenie wynikające z zatrudnienia osób z najlepszym hotelarskim know-how byłoby większe od potencjalnych korzyści. Dlatego w sieci jest siła, gdyż po pierwsze koszty rozkładają się na kilka hoteli, a zyski są pomnażane przez ich liczbę.

Klient nasz pan

Hotel to usługa, którą codziennie przygotowujemy i codziennie sprzedajemy, dostając błyskawicznie informację zwrotną od naszych gości. Aby nasz przepis nadal gwarantował sukces, musimy pozostawać otwarci na zmiany poprzez ciągłą pracę nad nowymi rozwiązaniami wpisującymi się w realia naszego świata, który dynamicznie się zmienia.

Autor jest członkiem zarządu sieci Focus Hotels

Avatar

Łukasz Płoszyński

dyrektor sprzedaży i marketingu sieci Focus Hotels S.A.