RUCH na GPW

Z Adamem Pawłowiczem prezesem zarządu RUCH S.A.rozmawiał Szymon Szadkowski

Pomysłów na prywatyzację Ruchu było wiele? Dlaczego do tej pory nie udało się zrealizować żadnego z nich? Teraz Ruch czeka prywatyzacja poprzez GPW? Na jakim etapie są przygotowania i kiedy planujecie debiut?

Poprzednie pomysły na prywatyzację RUCH to już historia, nad którą pewnie można byłoby długo debatować. Jednak to czym żyje RUCH dziś i nad czym skupia się obecny zarząd to intensywne prace nad przygotowaniem do udanego debiutu giełdowego. Właśnie składamy w Komisji Nadzoru Finansowego dokument rejestracyjny, który jest pierwszą częścią prospektu emisyjnego. Nasze wstępne plany zakładają przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w tym roku.

Czy jest to już ostateczny plan, który nie ulegnie zmianie nawet w trakcie kolejnych zmian rządów, a przez to ministra skarbu?

Oferta publiczna do końca roku to oczywiście wstępny plan, do którego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Ostateczny termin zawsze zależy jednak m.in. od terminu zatwierdzenia prospektu, koniunktury giełdowej, jak i decyzji akcjonariusza Spółki, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa.
Jaką kwotę chcecie pozyskać z emisji akcji i na co chcecie te środki przeznaczyć? Jaką część firmy chcecie sprzedać? Czy będzie to więcej niż połowa?
Na tym etapie nie możemy jeszcze przedstawić szczegółów oferty – najpierw musimy opublikować prospekt emisyjny. Mogę natomiast powiedzieć, że opracowywana właśnie strategia rozwoju i plany inwestycyjne z pewnością położą nacisk na rozwój i dalsze unowocześnienie sieci sprzedaży, informatyzację spółki oraz działania marketingowe. Część planów inwestycyjnych zamierzamy sfinansować środkami pozyskanymi z emisji akcji.

Proszę przypomnieć jak skończyła się historia z francuskim inwestorem HDS?

Po pierwsze chce podkreślić, że RUCH nie jest stroną w tej sprawie. HDS Wydawca Prasy Sp. z o.o. wytoczył proces Skarbowi Państwa twierdząc, iż polski rząd nie dotrzymał obietnicy sprzedaży części akcji RUCH. Polski rząd był zdania, iż nie zostało złożone przyrzeczenie sprzedaży akcji, a jedynie, że były prowadzone w tej sprawie negocjacje. W zeszłym roku Sąd I Instancji orzekł, że roszczenie HDS jest bezzasadne. Obecnie toczy się postępowanie przed Sądem Apelacyjnym. RUCH nie jest stroną tego sporu. W interesie RUCH-u i jego przyszłych giełdowych akcjonariuszy jest natomiast aby przewlekły spór sądowy z HDS jak najszybciej zakończyć.

Na czym polegała restrukturyzacja w Ruchu? Ile udało się zaoszczędzić?

Równolegle do działań związanych z ofertą publiczną rozpoczęliśmy w czerwcu proces restrukturyzacji spółki. Zakładamy, że jego pierwsze pozytywne efekty będą widoczne już w II półroczu 2006 i pozwolą nam zaoszczędzić kilkanaście milionów złotych do końca bieżącego roku. Restrukturyzacja dotyczy trzech głównych obszarów działalności: sprzedaży, zakupów a także działu logistyki i kolportażu. Program składa się z niemal 40. różnych inicjatyw, które dotyczą m.in. centralizacji zakupów pozaprasowych, wydłużenia czasu pracy kiosków, renegocjacji umów, prowadzenia profesjonalnej polityki kadrowej oraz zarządzania należnościami.

Ile jest obecnie warta spółka?

Mamy oczywiście własne szacunki co do wartości spółki, poparte przeprowadzonymi analizami. Biorąc jednak pod uwagę, że znajdujemy się w przededniu oferty publicznej wolałbym pozostawić wycenę spółki inwestorom. My wierzymy w wartość tej spółki i w jej dobrą przyszłość.