Sposób, który mógłby uratować podwykonawców A2

O zatorach płatniczych zrobiło się głośno przy okazji podwykonawców poszkodowanych podczas budowy A2. Brak płatności za wystawione faktury postawił ich przed widmem bankructwa. Mogliby się przed tym uchronić, gdyby skorzystali z pełnego faktoringu. Czy jest on rzeczywiście lekiem na przeterminowane faktury? Faktoring jest to forma współpracy pomiędzy trzema stronami, która, prowadzona we właściwy sposób, przynosi […]

Rynek rośnie coraz szybciej

Rynek w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Wraz z nim oferta produktowa zarówno wyspecjalizowanych instytucji faktoringowych, jak i banków. Sytuacja zachęca przedsiębiorców do skorzystania z zalet faktoringu. Szczególnie w warunkach kryzysu finansowego to alternatywne narzędzie finansowania staje się atrakcyjniejsze.

Elastyczny i efektywny instrument finansowy

Faktoring, będąc przede wszystkim alternatywnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, jest także bez wątpienia niezbędnym instrumentem finansowym w każdej nowoczesnej gospodarce. Rosnącą popularność zawdzięcza nie tylko wykupowi wierzytelności realizowanemu przez faktorów, lecz także dodatkowym usługom świadczonym na rzecz klientów, takim jak: prowadzenie rozliczeń, monitorowanie spłat, inkaso wierzytelności, prowadzenie windykacji. Dodatkowo w przypadku faktoringu pełnego faktorzy przejmują […]