Europa staje się epicentrum wydarzeń

W minionych latach używana przez ekspertów skala miała zazwyczaj dwa końce: optymistyczny i pesymistyczny. Pomiędzy tymi alternatywami istniała również grupa wariantów pośrednich. Obecnie można jednak zauważyć, że pojawiają się tylko dwie możliwości wyboru: zły lub bardzo zły. Powstaje zatem pytanie, czy aby na pewno społeczność ekonomistów nie popada w gospodarczą hamartię?