Litwa recesji nie przewiduje

Rząd Litwy trzeszczy w szwach, nie tylko z powodu kłopotów w gospodarce, ale również przez problemy w polityce. Projekt uchwały o przedterminowych wyborach parlamentarnych został 13 marca zarejestrowany w Sejmie Litwy. Ze względu na konflikt w koalicji rządzącej zaproponowano przeprowadzenie wyborów w czerwcu, co skróciłoby kadencję obecnego parlamentu o pół roku. dr Henryk Borko – […]

Ukraina w obliczu kryzysu finansowego

Ukraina staje w obliczu ryzyka kryzysu finansowego. Wynika to zwłaszcza z: obniżenia w ostatnich tygodniach rankingów Ukrainy i jej podmiotów gospodarczych przez międzynarodowe agencje Fitch i Standard & Poor`s, błędów i zaniechań w polityce ekonomicznej władz Ukrainy w ostatnich latach z uwagi na kryzysy polityczne, wycofywania zagranicznych inwestycji portfelowych i zahamowania napływu inwestycji bezpośrednich, istotnych […]