Przed świętami uwaga na fałszywych agentów

https://player.vimeo.com/video/149859451 W ostatnim czasie nasilają się działania osób, które podają się za pracowników Komisji Nadzoru Finansowego czy też pracowników prestiżowych firm lub funduszy emerytalnych i banków. Próbują w ten sposób uzyskać dane od potencjalnych klientów. Należy je sprawdzić, by uniknąć kłopotów.

Branża logistyczna stawia na outsourcing usług

https://player.vimeo.com/video/149003868 Polski rynek logistyczny wykazuje coraz większe zainteresowanie outsourcingiem. Dzięki temu firmy działające w tej branży mają szansę stać bardziej efektywne. Muszą jednak się zastanowić, kiedy warto z niego skorzystać. Znaczenie ma również cena i jakość usług logistycznych.

Polacy nie wiedzą, że mogą dobrowolnie odkładać na przyszłą emeryturę lub rentę, bo ZUS nie nagłaśnia odpowiednio tej kwestii

https://player.vimeo.com/video/145852476 Osoby, które nie posiadają tytułu do świadczeń emerytalno-rentowych, pracują m.in. na umowę o dzieło lub zagranicą, w miejscach, w których brak jest systemu ubezpieczenia społecznego, mogą dobrowolnie opłacać składki. Jednak z tej możliwości korzysta mniej niż 1 proc. Polaków.

KNF: Zalecamy bankom prowadzenie działań edukacyjnych kierowanych do klientów, którzy korzystają z bankowości elektronicznej

https://player.vimeo.com/video/144603753 Pod koniec października odbyło się spotkanie Komisji Nadzoru Finansowego z bankami, które dotyczyło ryzyka systemowego. KNF uznał, że konieczna jest aktywna współpraca międzybankowa w celu jego ograniczenia oraz szersza edukacja klientów. Wkrótce rozpocznie się kampania informacyjna w mediach.