Warto pamiętać o interesie społecznym w biznesie

Ważne jest to żeby w działalności uwzględniać nie tylko interes ekonomiczny ale przede wszystkim społeczny. Dlatego tak ważna jest nasza świadomość żywieniowa, w szczególności w szkołach, gdzie docierają firmy ze swoimi akcjami.

Z Marcinem Popławskim Winiary Consumer Relations Managerem rozmawiała Agnieszka Markowska

Dlaczego coraz więcej firm odchodzi od strategii CSR?

Od lat deklaruje swoje działania na rzecz Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV). Oznacza to, że biznes staramy się prowadzić tak, żeby społecznościom, w których działamy przynosić korzyści i w naszej działalności zawsze uwzględniać, obok rachunku ekonomicznego, także interes społeczny. Każde nasze działanie biznesowe ma jednocześnie tworzyć wartość dla społeczeństwa. Wierzymy, że dzięki takiej perspektywie zyskują obie strony: firma i społeczeństwo. CSR jest metodą budowania reputacji organizacji, podczas gdy my naszą filozofię Tworzenia Wspólnej Wartości traktujemy, jako czynnik absolutnie strategiczny, nieodłączny od naszych działań biznesowych.

Co zakłada strategia CSV? Jakie działania należy podjąć w ramach tej strategii?

W globalnych zobowiązaniach koncentrujemy się na tych obszarach, na które jako światowy producent żywności mamy szczególny wpływ. Są to: żywienie, woda, rozwój terenów wiejskich, zrównoważony rozwój środowiska oraz pracownicy i prawa człowieka.

Ponieważ znaczenie poszczególnych obszarów jest różne w poszczególnych krajach, w których działamy, globalna strategia jest co 2 lata indywidualnie dostosowywana do warunków każdego regionu. W Polsce rozpoznanie tych zagadnień odbyło się w dialogu z interesariuszami i zaowocowało powstaniem 3 zobowiązań lokalnych w 2014 r. Są to lokalne surowce, ulepszone opakowania, praca dla młodych. Planujemy pozyskiwać większość (obecnie 70 proc.) surowców i opakowań do produkcji od lokalnych dostawców. W 2013 r. aż 100 proc. świeżych warzyw i owoców wykorzystywanych do produkcji produktów dla dzieci i niemowląt, zostało zakupionych od lokalnych dostawców. Priorytetem nadal będzie optymalizowanie opakowań zaczynając już od etapu ich projektowania, poprzez zmniejszanie ich wagi oraz harmonizację materiałów opakowaniowych. Tylko w 2013 r. udało się nam zaoszczędzić 160 ton materiałów opakowaniowych. Firmie zależy na tym, by dobierać takie opakowania, które będą przeciwdziałać marnowaniu żywności. W zakresie wspierania zatrudnienia i walki z bezrobociem młodzieży firma od 2013 r. wspiera młodzież w szukaniu pracy poprzez warsztaty i szkolenia oraz tworzenie realnych szans rozwoju zawodowego – miejsc pracy i praktyk dla osób do 30. roku życia w ramach inicjatywy „Nestlé needs YOUth”. W czerwcu 2014 r. w Europie wraz ze swoimi dostawcami powołało „Sojusz dla Młodych”, czyli partnerstwo na rzecz organizowania i promowania praktyk zawodowych. W tym roku firma przyjęła na płatne praktyki 74 osoby, 40 z nich zatrudniono. Bardzo ważna jest dla edukacja żywieniowa. Firma chce być nie tylko producentem wysokiej jakości żywności, ale przede wszystkim wiarygodnym partnerem żywieniowym swoich konsumentów. W tym celu przyjęto strategię Nutrition, Health and Wellness, czyli dbania o prawidłowe odżywianie, zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów. Jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy stając się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, poszukują produktów nie tylko smacznych, ale również dostarczających niezbędnych dla zdrowia składników odżywczych. W tym celu prowadzony jest konkurs żywieniowy dla studentów i absolwentów oraz działania edukacyjne skierowane do gimnazjalistów. Nestlé wspiera także zdrowy i aktywny styl życia w programie „Lekkoatletyka dla każdego!”

Dlaczego tak ważna jest edukacja żywieniowa dzieci w Polsce?

Świadomość żywieniowa wśród młodzieży jest późniejszym gwarantem ich zdrowia. Mając odpowiednią wiedzę łatwiej dbać nam o zdrowie, co więcej, także zachować je na długo. I to jest absolutnie główny cel naszych edukacyjnych działań.  Im wcześniej dzieci zdobywają odpowiednią wiedzę żywieniową, tym te wartości oraz zachowania żywieniowe trwalej wpiszą się w ich życie. Jak pokazują badania, nawyki żywieniowe dzieci wynikają z odpowiednich wzorców wyniesionych z domu rodzinnego, ale także ze środowiska, w którym zazwyczaj przebywają, a takim miejscem bez wątpienia jest szkoła. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz rodziców i nauczycieli, również my, jako czołowy producent żywności wpływamy na kształtowanie świadomości i przyzwyczajeń nastolatków. Czujemy się odpowiedzialni za kreowanie odpowiednich wzorców żywieniowych wśród nich. Staramy się również, aby nasze doświadczenia były inspiracją i krokiem w drodze do zdrowego społeczeństwa.

Na czym właściwie polega program „Żyj smacznie i zdrowo” i jaka jest jego główna misja?

„Żyj smacznie i zdrowo” to program edukacyjny prowadzony we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności w polskich gimnazjach. W ramach projektu nauczyciele, którzy zarejestrowali się przez stronę www.zyjsmacznieizdrowo.pl otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne stworzone przy współpracy z dietetykami i kucharzami. Na bazie tych materiałów dydaktycznych nauczyciele będą mogli przez cały rok w swoich szkołach prowadzić lekcje dotyczące zdrowego odżywiania. Później wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w konkursie, który jest kolejnym etapem projektu. Zadanie konkursowe polega na realizacji wydarzenia społecznego w szkole i udziale społeczności lokalnej. W tym roku nagrodzimy pięć najlepszych inicjatyw organizując w zwycięskich szkołach wyjątkowe warsztaty kulinarne. Poza dietetykiem i kucharzem nagrodzonych gimnazjalistów odwiedzi youtuber Blow! Misją programu „Żyj smacznie i zdrowo” jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie ich do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. W ramach projektu promujemy również wśród młodzieży postawę proekologiczną, a także ideę niemarnowania żywności.

W jaki sposób projekt dociera do wybranych grup docelowych?

Program „Żyj smacznie i zdrowo” tak naprawdę nie istniałby, gdyby nie tysiące nauczycieli w całej Polsce. To dzięki ich zaangażowaniu projekt cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Oczywiście cały czas szukamy nowych i ciekawych dla naszej grupy docelowej rozwiązań. Badania pokazują, że niemal połowa internautów deklaruje, że regularnie styka się z treściami zamieszczonymi na blogach i vlogach. W związku z tym, w szóstej, trwającej właśnie, edycji programu, postanowiliśmy wyjść naprzeciw aktualnym trendom! Pomaga nam w tym nastoletnia gwiazda Internetu – youtuber Blow, który ma już ponad 1 300 000 subskrybentów na swoim kanale. Blow wspiera nasz program przez cały okres jego trwania, a już w czerwcu wraz z organizatorami odwiedzi zwycięskie szkoły i osobiście uczestniczyć będzie w warsztatach kulinarnych.

Jak dużym powodzeniem cieszy się ta inicjatywa? Czy wspierają ją instytucje rządowe?

W pięciu edycjach programu „Żyj smacznie i zdrowo” dotarliśmy do ponad 70 proc. szkół gimnazjalnych z całej Polski. W praktyce oznacza to, że wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania zdobyło 523 026 gimnazjalistów, przy nieocenionej współpracy 10 300 nauczycieli. W szóstej edycji, która rozpoczęła się 14 września tego roku mamy już zgłoszonych ponad 30 proc. polskich gimnazjów, a projekt trwać będzie do końca czerwca. Nasze działania w roku szkolnym 2015/2016 wspierają aż trzy resorty. Obecna edycja programu otrzymała patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Turystyki i Sportu. Misję programu popierają również Ośrodek Rozwoju Edukacji, czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sukces programu i duże poparcie instytucji rządowych utwierdza nas w przekonaniu, że nasza inicjatywa jest absolutnie słuszna.

 

——