Zawsze po Twojej stronie

Umiesz liczyć, licz na siebie – to hasło przyjęło się nie tylko w wymiarze społecznym, ale sprawdza się na wielu płaszczyznach. Czy można traktować je jako uniwersalne w każdej dziedzinie? Czy w przypadku ubezpieczeń również lepiej jest działać w pojedynkę? A może lepiej zawrzeć współpracę z brokerem ubezpieczeniowym? Jakie profity mogą wynikać z zawartej z pośrednikiem umowy?

W dobie globalizacji, rosnącego konsumpcjonizmu oraz następującego postępu mamy do czynienia z nasyceniem światowych rynków w każdej gałęzi. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczeń. Mnogość towarzystw ubezpieczeniowych, szeroki zakres usług, z których można wybierać, a także różnych wysokości składek sprawiają nie lada problem przy podejmowaniu decyzji.

Znikoma orientacja w temacie ubezpieczeń oraz brak czasu na dokonywanie szczegółowej analizy wszystkich ofert i poszukiwanie tej najbardziej korzystnej powoduje że większość osób kieruje się przyzwyczajeniem lub marką ubezpieczyciela. Wybierają znane sobie lub polecone przez znajomych towarzystwo ubezpieczeniowe, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą zawrzeć ubezpieczenie na znacznie lepszych warunkach. Poszukując opinii na temat ubezpieczycieli w internecie, trafimy na dziesiątki komentarzy rozgoryczonych klientów.

W poszukiwaniu profesjonalisty

Gdzie szukać oceny profesjonalisty w tym zakresie? „Nie dziwi mnie ocena ubezpieczonych na temat towarzystw ubezpieczeń, w pełni zasłużyli sobie na taki wizerunek. Internet nie jest jednak medium gdzie uzyskamy profesjonalną pomoc, choć zrozumiałe jest, że każdy takiej oczekuje, więc szukamy tam, gdzie wydaje się nam, że możemy znaleźć wskazówki. Często do negatywnej oceny dochodzi, ponieważ zawieramy umowę na niekorzystnych dla siebie warunkach, zapominamy, że ubezpieczyciel nie jest firmą non-profit, której celem jest wypłata odszkodowań i chętnie skorzysta z wyłączeń w polisie, jeżeli sami nie zadbamy o prawidłową konstrukcję umowy ubezpieczenia” – odpowiada Paweł Janczak, prezes zarządu Polskiej Kancelarii Brokerskiej Sp. z o.o.

Tutaj pojawia się miejsce dla brokera ubezpieczeniowego jako niezależnego pośrednika, działającego jako reprezentant klienta i negocjującego z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jego zadaniem jest zawieranie umów lub pośredniczenie w tym procesie w imieniu lub na rzecz klienta. Oznacza to, że w swojej pracy kieruje się on przede wszystkim potrzebami i oczekiwaniami ubezpieczonego. Tym samym gwarantując mu najlepszy możliwy zakres ochrony.

Obniżenie kosztów polisy

Jednym z najważniejszych argumentów, dla których warto korzystać z pośrednictwa brokera jest znaczne obniżenie kosztów polisy. Wynika to przede wszystkim z samej specyfiki rynku ubezpieczeń. Istnieją jednak także inne powody. Po pierwsze, przeprowadzając audyt wewnętrzny u klienta, broker jest w stanie dużo precyzyjniej rozpoznać ewentualne ryzyka, co wpływa na wysokość składki. Ponadto, w drodze konkursu ofert lub przetargu może uzyskać od towarzystw bardziej atrakcyjną cenę polisy. Nie należy przy tym zapominać o samym koszcie operacyjnym przetargu, który pokrywa kancelaria brokerska. Czy broker, który jest przecież pośrednikiem, może doprowadzić do obniżenia kosztów?

„Pamiętam czasy, gdy wystarczyło poinformować towarzystwo ubezpieczeń, że nawiązało się współpracę z naszą Kancelarią Brokerską, żeby od ceny, która do tej pory była najniższą możliwą, dostać dodatkowych 20 proc. rabatu, czasami klienci wcale nie rozpoczynali z nami współpracy, ale rabat pozostawał. Skoro towarzystwa ubezpieczeń gotowe były oddać 20 proc. składki, żeby tylko klient nie skorzystał z obsługi profesjonalnego pełnomocnika w sprawie negocjacji, proszę sobie wyobrazić, jakie zniżki negocjowaliśmy dla klientów, którzy nie dali się zwieść deklaracją 20 proc. zniżki. Często okazywało się, że klienci uzyskiwali ceny niższe o 40–60 proc. – zależnie od tego, jaką skalą majątku dysponowali, to wszystko przy znacznej poprawie zakresu ubezpieczenia. Dziś mało jest klientów, którzy nie mieli okazji skorzystać z obsługi brokera, ale duże zniżki nadal często udaje się wynegocjować” – odpowiada Paweł Janczak.

Doświadczenie

Ważnym aspektem współpracy jest doświadczenie i praktyczna wiedza, dzięki którym brokerzy niwelują przewagę towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie konstruowania zakresu ubezpieczenia, w ten sposób eliminując wyłączenia, często sprytnie formułowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nie każdy o tym wie, ale to brokerzy jako reprezentacji klienta stoją za większością nowych pojawiających się produktów ubezpieczeniowych na rynku. Formułują oni propozycje zapisów, tworzą klauzule zmieniające warunki ubezpieczenia. W efekcie to właśnie brokerzy gwarantują swoim klientom dostęp do najbardziej nowoczesnych produktów na rynku. Dokładna analiza ofert, a także wnikliwie przeprowadzony audyt wewnętrzny umożliwiają przygotowanie odpowiedniego planu ochrony ubezpieczeniowej, pozwalając przy tym na eliminację lub minimalizację ryzyk, zapewniając przy tym optymalną realizację potrzeb i oczekiwań.
„Dla dużych i średnich kontraktów często tworzyliśmy produkt ubezpieczeniowy, określając jego warunki i zasady kalkulacji składek, negocjując z aktuariuszem towarzystwa ubezpieczeń zasady jego wdrożenia. Trzeba pamiętać, że przy dużych ryzykach trzeba tworzyć porozumienia koasekuracyjne i reasekuracyjne, ponieważ ryzyko, jakie pociąga zapewnienie ochrony dla klienta, jest dla jednego ubezpieczyciela zbyt wysokie. Broker z doświadczeniem organizuje to szybko i z korzyścią dla klienta, poruszając się po znanych mu warunkach na rynku międzynarodowym” – odpowiada Paweł Janczak.

Negocjacje i oszczędność czasu

Częste kontakty brokera z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych zwiększają szansę na wynegocjowanie korzystnych warunków lub też dodatkowych zapisów, zwiększając tym samym atrakcyjność polisy oraz gwarantując wypłatę odpowiedniej wysokości świadczeń w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Niewątpliwą korzyścią jest także oszczędność czasu. Nie lubimy go marnować. Indywidualne zawieranie umów ubezpieczeniowych wiąże się z długimi godzinami zbierania i przeglądania ofert, rozmów z przedstawicielami towarzystw, a także późniejszym podejmowaniem decyzji. Broker załatwia te formalności w imieniu klienta, dzięki czemu ubezpieczany może poświęcić zaoszczędzony czas na inne zajęcia, na przykład przynoszące mu dochody. Dodatkowym plusem jest to, że broker zajmuje się również likwidacją szkód i formalnościami związanymi z dochodzeniem odszkodowań.

Odpowiedzialność

Kolejną korzyścią wynikającą ze współpracy z brokerem jest przejęcie przez niego odpowiedzialności za zawarte w imieniu klienta polisy. Zgodnie z art. 429 Kodeksu cywilnego staje się on odpowiedzialny za błędy w sztuce, które narażają klienta na straty majątkowe. Wiąże się to przede wszystkim z nieprawidłowo zawartymi umowami ubezpieczeniowymi lub ulokowaniem ubezpieczeń w niepewnych zakładach. Funkcji takiej nie można sobie zapewnić korzystając z obsługi agenta lub multiagenta (notabene ten mylony jest często z brokerem). W przypadku złej polisy istnieje zatem możliwość dochodzenia odszkodowania z polisy OC brokera. Jest to też dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa podejmowanej współpracy.

Skutecznie zadbać o ochronę ubezpieczeniową

Brokerzy ubezpieczeniowi, będąc niezależnym od towarzystw ubezpieczeniowych prawnie ukonstytuowanym reprezentantem klienta, nie mają interesu w tym, żeby ukrywać słabości w ofertach ubezpieczycieli. „Ciekawe, że klienci czasami proszą o zapoznanie się z analizą ofert ubezpieczeniowych i zapisów swoich radców prawnych czy adwokatów. Tymczasem to owi pytają się nas, jako profesjonalistów, jak interpretować określone warunki w świetle zwyczajów ubezpieczeniowych. Doświadczeni radcy prawni czy adwokaci oczekują też od nas współpracy na etapie postępowań odszkodowawczych, także na etapie postępowania procesowego. Dziś każdy ubezpieczyciel wie, że najlepsze, co klient może zrobić, aby zadbać o swoją ochronę ubezpieczeniową, to powierzyć jej obsługę profesjonaliście, jakim jest broker. To prawda, która nie jest przez nich z chęcią oznajmiana, przecież nie leży w ich interesie. My natomiast słyszymy o tym od nich często. Najczęściej w postaci prośby, czy moglibyśmy tym razem trochę odpuścić. Cóż, gdybyśmy kiedykolwiek spełnili taką prośbę, jak wtedy by nas oceniali? Gdy chodzi o interesy klienta <> jest naszym mottem. Pojawia się ono wszędzie w naszej pracy i staramy się, aby było silnym przesłaniem, co widać również na naszej stronie internetowej www.pkbroker.pl” – odpowiada Paweł Janczak, broker ubezpieczeniowy.
Brokerzy dbają zatem o interesy swoich klientów i zawarcie dla nich najbardziej korzystnej polisy ubezpieczeniowej. Na współpracy z brokerem korzystają wszyscy, duże podmioty od wielu lat doceniają rolę i funkcję brokera jako regulatora ryzyka i podmiotu zarządzającego ryzykiem, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa, ze względu na ograniczone środki i czas uzyskują dzięki współpracy z brokerem dopracowane zakresowo umowy przy znacznie niższych kosztach ubezpieczenia. Zapewniają też sobie profesjonalną pomoc w późniejszych procesach o odszkodowanie.

Autorka jest dyrektorem biura w Polskiej Kancelarii Brokerskiej Sp. z o.o.

Avatar

Adrianna Strzelecka

dyrektor biura Polskiej Kancelarii Brokerskiej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu