Zdrowy pracownik = zdrowe finanse

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez pracodawcę pracownikom są jednym z najbardziej oczekiwanych pozapłacowych bonusów. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne są dla mądrych pracodawców, którzy zdają sobie sprawę, czym dla budżetu domowego pracowników mogą być koszty związane z chorobą. Wiedzą również jakie koszty choroby czy zwolnień pracowników ponosi jego firma. Wybranie optymalnej oferty prywatnego, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego może stać się jedną z najlepszych inwestycji firmy, a nie kolejnym, niechcianym kosztem.

Wybór powinien zostać poprzedzony analizą, które usługi medyczne są najmniej dostępne dla osób nieposiadających prywatnych ubezpieczeń, a przez to najbardziej kosztowne, a przede wszystkim jakie koszty ponosi firma w związku z chorobami pracowników, jednodniowymi nieobecnościami, często związanymi z koniecznością wykonania badań, umówienia się na wizyty lekarskie, czy kosztami organizacji obowiązkowych badań medycyny pracy.

Zakres świadczeń i dostęp do specjalistów

Od wielu lat w ramach systemu publicznego polscy pacjenci najdłużej czekają na leczenie specjalistyczne, na porady lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne. Jednocześnie te usługi są najdroższe przy opłacaniu z własnej kieszeni, bo w Polsce cierpimy na chroniczny, pogłębiający się niedobór lekarzy, więc w ramach wolnego rynku ceny ich usług rosną.

Czasy oczekiwania na leczenie nierozerwalnie łączą się z dostępnością do usług, czyli siecią placówek medycznych, w których mogą się ubezpieczeni leczyć.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że dwie podstawowe cechy dobrej grupowej polisy zdrowotnej to zakres świadczeń, liczba dostępnych specjalistów i liczba placówek medycznych w regionie, gdzie mieszkają i pracują pracownicy danej firmy.

Refundacja i medycyna pracy

Od paru lat coraz częściej pracodawcy, kierując się opinią pracowników, preferują polisy dające możliwość uzyskiwania zwrotu kosztów leczenia przy samodzielnym wyborze lekarza, tzw. opcja refundacji. Pozwala to ubezpieczonym korzystać z usług lokalnych sław lekarskich, do których nawet prywatnie trudno się dostać, a którzy nie podpisują umów z żadnym instytucjonalnym prywatnym płatnikiem.

Immanentną cechą optymalnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego są świadczenia z zakresu medycyny pracy, gdzie ubezpieczyciel bierze na siebie organizację i koszty tych usług, znacznie odciążając pracowników działów kadr. W ramach świadczeń z zakresu medycyny pracy dobra polisa powinna obejmować dodatkowe świadczenia profilaktyczne, programy zdrowotne.

Cena górą

Niestety, pomimo że wymienione powyżej cztery podstawowe cechy dobrej polisy tj. zakres usług, sieć placówek medycznych, opcja refundacji i usługi z zakresu medycyny pracy wraz z programami zdrowotnymi powinny być oczywiste dla pracodawcy, ciągle w większości wypadków podstawowym wyznacznikiem decydującym o wyborze jest cena.

Pytanie tylko czy oszczędność dla firmy rzędu kilkuset czy tysiąca złotych w skali miesiąca jest rzeczywistą oszczędnością. Czy nie jest to tylko złudna oszczędność, odbijająca się na kieszeniach nie tylko pracownika, który mimo posiadania ubezpieczenia grupowego musi ponieść znaczne koszty z własnej kieszeni, ale i na finansach firmy, gdy pracownik bierze zwolnienie lekarskie lub dzień wolny, by dostać się do wybranego, wskazanego lekarza.

Autorka jest prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA 

Avatar

Xenia Kruszewska

prezes Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA