Zrozumieć potrzeby rozwojowe ludzi

Podstawą pomiaru efektywności szkolenia jest precyzyjne określenie jego celu, zaś punktem wyjścia jest grupa uczestników, a dokładnie ich wiedza, umiejętności i postawy. Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie: co uczestnicy po zakończeniu szkolenia powinni wiedzieć, jakie umiejętności i na jakim poziomie powinni opanować, do jakich zagadnień powinni być przekonani. Należy również uwzględnić cztery powiązane ze sobą perspektywy: uczestnicy, temat szkolenia, program oraz prowadzący (zwany często trenerem). Właściwe decyzje w każdym z tych obszarów wpływają na wzrost efektywności szkolenia, natomiast nawet jedno zaniedbanie może zniweczyć poniesione inwestycje.

Uczestnicy – dobór i przygotowanie

W optymalnej sytuacji uczestnicy są zainteresowani tematem i zmotywowani do rozwoju swoich kompetencji. Jest wiele sposobów na to, żeby prawdopodobieństwo takiej sytuacji zwiększyć. Najważniejszy jest wybór tematu szkolenia, który musi odnosić się do rzeczywistych potrzeb rozwojowych ludzi. Bardzo pozytywnie na zaangażowanie uczestników wpływa również wykonanie przez nich wcześniej jakiegoś zadania związanego ze szkoleniem. Istotny jest także dobór uczestników do grupy. Ludzie, którzy mają wspólnie rozwijać swoje umiejętności, muszą czuć się ze sobą bezpiecznie. Dlatego należy uwzględnić w miarę wyrównany poziom umiejętności. Warto unikać grup składających się z osób pozostających w bezpośredniej zależności służbowej.

Temat szkolenia

Podstawowe kryterium doboru tematu to potrzeby rozwojowe uczestników. Szkolenie, które w opinii uczestników nie odpowiada na ich potrzeby, nie ma szans być efektywnym. Jest wiele źródeł informacji o tych potrzebach, takich jak wyniki ocen kompetencji, zbieranie informacji bezpośrednio od pracowników, nowe wyzwania związane z rozwojem firmy. Na bazie tych informacji firmy prowadzące świadomą politykę szkoleniową, ustalają ścieżki rozwojowe i związane z nimi cykle szkoleń dla pracowników.

Program

Program musi być ciekawy i metodologicznie skuteczny, a ponadto – zawsze powinien być podporządkowany celowi szkolenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na wykorzystywanie różnych form aktywności szkoleniowych (prezentacje, prace w zespołach, symulacje i inne metody aktywizujące), które powinny być ułożone w spójną całość, uwzględniającą zasady uczenia się osób dorosłych oraz reguły procesu grupowego, z którym mamy do czynienia na szkoleniu.

Prowadzący

Jest to bardzo ważny czynnik, gdyż zwykle przez pryzmat kontaktu z trenerem uczestnicy oceniają zadowolenie ze szkolenia i jego przydatność. Zawsze wybierajmy więc najlepszych trenerów z możliwych i pamiętajmy, żeby była to osoba dopasowana do grupy oraz celu szkolenia, czyli taka, która swoim autorytetem trafi do uczestników i skutecznie pomoże im osiągnąć zakładane cele.

Autor jest wiceprezesem zarządu House of Skills