Jak zaangażować klientów i pracowników w działania społecznie odpowiedzialne?

CSR staje się coraz bardziej popularnym aspektem działalności firm w Polsce. Przestaje być domeną wyłącznie dużych przedsiębiorstw i korporacji, stając się naturalnym elementem funkcjonowania również tych mniejszych. Jest pojęciem bardzo szerokim, dlatego przez różne firmy jest rozumiany w różny sposób, a co za tym idzie – różnie realizowany. Corporate Social Responsibility wywodzi się z rynku amerykańskiego, dla którego kwestie filantropii zawsze […]