Nowelizacja ustawy – 15 tys. niepełnosprawnych straci pracę?

26 października br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Według danych z serwisu WatchDog PFRON wraz z wejściem w życie proponowanych zmian, pracę może stracić aż 15 tys. osób. Niezależnie od tego, już dziś sytuacja na rynku pracy niepełnosprawnych nie wygląda najlepiej.