Gdy postępowanie administracyjne jest przewlekłe

W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada szybkości i prostoty postępowania. Zgodnie z nią, organy administracji publicznej powinny działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy (art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: k.p.a.). Opisaną zasadę doprecyzowano w art. 35 k.p.a., który zobowiązuje organy do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, natomiast konkretne terminy ich załatwiania zostały zróżnicowane przez ustawodawcę w zależności od […]