Cyfryzacja na papierze

Przez kraj w ostatnich tygodniach przetoczyła się dyskusja na temat przypadków korupcji mającej miejsce podczas przetargów na informatyzację i cyfryzację administracji publicznej. Wprawdzie dla każdego średnio przytomnego obserwatora życia publicznego są to sprawy intuicyjnie oczywiste co najmniej od czasów niesławnej informatyzacji ZUS, ale dobrze, że temat powrócił.

Jak odkładać na emeryturę?

Według optymistycznych prognoz nasza pierwsza emerytura będzie stanowiła 50 proc. ostatniego wynagrodzenia. Założenia systemu emerytalnego działają na niekorzyść osób zarabiających więcej, dla nich ta relacja będzie jeszcze mniej optymistyczna, na gorszej pozycji będą też osoby „optymalizujące” obecne zobowiązania wobec ZUS – np. dzieląc wynagrodzenie między umowę o pracę i umowę zlecenie.

Globalne firmy są z Wrocławia

Wrocław od lat skutecznie pozyskuje zagraniczne inwestycje – swoje centra w stolicy Dolnego Śląska mają chociażby Google, HP, IBM, Nokia Siemens Networks czy McKinsey&Company. Od ponad roku polskie firmy z Wrocławia, które już odnoszą sukcesy na światowych rynkach, są w swoim rozwoju wspierane przez miasto.

Jak zoptymalizować procesy logistyczne?

Tematyka optymalizacji kosztów w sektorze MSP nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia. Na rynku małych i średnich przedsiębiorstw obserwujemy tendencję do poszukiwania długofalowych i perspektywicznych rozwiązań, mających na celu racjonalizację kosztów frachtu. Warto zatem przybliżyć kilka podstawowych kwestii, które mogą być pomocne w procesach decyzyjnych, zapadających w sektorze MSP.

Kopalnia wiedzy o firmie?

Sprawozdanie finansowe – źródło informacji o przedsiębiorstwie – to temat szczególnie istotny w czasie ogólnoświatowego kryzysu, niepewności i zmianach makro- i mikroekonomicznych. Czy sprawozdania finansowe stanowią „prawdziwe” źródło wiedzy o firmie? Ponadto czy informacja, przygotowana zgodnie z wymogami „regulatorów” i odpowiednimi ustawami, może być przydatna i na co trzeba zwrócić uwagę, przeglądając sprawozdania finansowe?