Postępowania EPU – perspektywy rozwoju

Od momentu uruchomienia w styczniu 2010 r. usługi e-Sądu (Wydział VI Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód) założono już ponad 9,3 mln spraw. Statystyka na rok 2015 zapewne powiększy tę liczbę do ponad 11,5 mln spraw. Oznacza to nie tylko wielki sukces samej instytucji, znacznych wpływów do budżetu państwa, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości pozwanych i powodów, a także skuteczności postępowania przed e-Sądem.