Startup – zarób pieniądze na niszy rynkowej!

Polska od kilku lat jest rynkiem wysokiej konkurencyjności. Otworzenie własnego biznesu to nie tylko kalkulacje finansowe, ale przede wszystkim dogłębna analiza obszaru, na który chcemy wkroczyć. Startupy to projekty powstające głównie w internecie, które oferują usługi lub produkty, niejednokrotnie wykorzystując istniejącą niszę rynkową lub tworzą całkowicie nowe, niezagospodarowane przez inne firmy pola działalności gospodarczej.