Kredyt hipoteczny w walucie – czyli dla kogo zysk, a dla kogo ryzyko?

Kredyt w walucie obcej jest związany z tzw. ryzykiem kursowym. Zresztą każdy kredyt, nawet w walucie krajowej, obarczony jest zmianą stopy procentowej. Wynika ona de facto ze zmian koniunktury gospodarczej, spowodowanej poza warunkami ściśle ekonomicznymi, również przyczynami politycznymi, społecznymi, naturalnymi, np. wojny, strajki, klęski elementarne. Powoduje to, że udzielenie kredytu przez instytucję bankową staje się dla kredytobiorcy sui […]