Na „zielonej wyspie” pomalowano trawę

Z poseł Beatą Szydło rozmawia Roman Mańka. Czy mogłaby Pani wskazać główny rys różnicy pomiędzy koncepcją gospodarczą PiS a PO? Obecny rząd prowadzi politykę na zasadzie doraźnych działań, przypominającą gaszenie pożaru, gdy już się pali oraz podejmowanie cząstkowych inicjatyw, które tylko na kilka miesięcy rozwiązują np. problemy zadłużenia czy bezrobocia. PO nie implementuje koncepcji mającej systemowy […]

Świat potrzebuje dużego kryzysu

Ze Steenem Jakobsenem rozmawia Roman Mańka Ostatnie prognozy publikowane przez różnych analityków ekonomicznych i polski rząd pokazują poważne spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w Polsce. Jak Pan to ocenia z pozycji międzynarodowego eksperta? Za pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej w Polsce stoi spadek konsumpcji wewnętrznej oraz zmniejszenie inwestycji zewnętrznych. Gdy obydwa te czynniki występują jednocześnie, wywołują negatywny wpływ na nastroje konsumenckie w społeczeństwie. […]

Skruszyć mur dzielący wyborców od polityków!

Paweł Kukiz rozpoczął procedurę zbierania podpisów pod inicjatywą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. W świadomości wielu osób funkcjonuje pogląd, że zmiana ordynacji wyborczej z systemu proporcjonalnego na jednomandatowy odpolityczni wybory i wzmocni w akcie głosowania walor jakości kandydata. Jest to przykład typowego błędu intelektualnego. W rzeczywistości tzw. JOW-y mogą zafundować Polsce efekt odwrotny od zamierzonego.

Europa będzie się liczyć w rywalizacji z gigantami

Z dr Maciejem Jędrzejakiem rozmawia Roman Mańska W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z plagą bankrutujących firm: parabanków – mam na myśli w szczególności aferę Amber Gold, linii lotniczych, biur podróży. Proszę powiedzieć, z czego wynika ta sytuacja? Świat przeżywa kryzys wartości. Proces ten występuje nie tylko w mikroskali, a więc na naszym polskim podwórku, lecz także w wymiarze makro, czyli na […]

Przebudowa państwa

Po przeszło 20. latach transformacji Polska potrzebuje głębokiej przebudowy ustrojowej. System polityczny, w którym obecnie funkcjonuje nasze państwo, nie zdaje egzaminu. Pokazują to kolejne afery oraz ponura rzeczywistość dnia codziennego. Konieczna jest zdecydowana, liberalna reforma uzupełniona o moralną odnowę.

Czas chaosu

Mówi się często, że w Europie należy zbudować Stany Zjednoczone Europy. Jednak pomiędzy tworzeniem państwa federacyjnego w Ameryce Północnej a procesami unifikacyjnymi na Starym Kontynencie istnieje jedna, zasadnicza różnica. USA zostało utworzone przez emigrantów z Europy – nie przez tubylców.

Nie róbmy z sędziów bogów!

Spośród wielu starołacińskich dewiz prawnych ta podoba mi się najbardziej: „Actus hominis, non dignitas iudicetur” („Sądzone będą czyny ludzkie, nie piastowane godności”). Czy sędziowie, reprezentujący polski wymiar sprawiedliwości, stosują się do tej zasady? Patrząc na rozstrzygnięcia zapadające w wielu sprawach, można mieć poważne wątpliwości. 

Polska obrała kurs na górę lodową!

Z profesorem Krzysztofem Rybińskim rozmawia Roman Mańka. Panie Profesorze, mamy sierpień, Polacy wyjeżdżają na urlopy, są więc nieco rozkojarzeni. Jaką rzeczywistość zastaną we wrześniu, kiedy przestaną żyć letnim wypoczynkiem, a skoncentrują się na realnych problemach? Jesień i zima będą porami roku, które doprowadzą do otrzeźwienia polskiego społeczeństwa. Do tej pory Polacy żyli w oparach „zielonej wyspy”, uważając, że […]