Tajemnica, którą Andrzej Lepper zabrał do grobu

Kiedy w lipcu 2007 r. wybuchła afera gruntowa wielu analityków zadawało sobie pytanie: jaki mógł mieć interes oligarcha biznesowy Ryszard Krauze, uprzedzając o akcji CBA Andrzeja Leppera i ratując go w ten sposób przed prawdopodobnym aresztowaniem? W kontekście całej sprawy jest to kluczowe pytanie. Gdy udzielimy na nie odpowiedzi, zrozumiemy logikę prowadzonej wówczas gry.

Premier Tusk uprawia chuligaństwo w dziedzinie rządzenia!

Z posłem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim rozmawia Roman Mańka Czym się różni spór, z którym mamy do czynienia obecnie w polskiej polityce, od tego, który toczył się w Polsce w latach 90.? Nowy jest charakter polityki Platformy Obywatelskiej. W latach 90. spór dotyczył treści. Każdy z występujących ówcześnie nurtów politycznych reprezentował jakąś koncepcję, zobowiązującą do działań. […]

Liberalizm ludowy nadzieją dla świata!

W głównym nurcie opinii publicznej, a w ślad za tym również i w świadomości społecznej, utarło się przekonanie jakoby liberalizm miał być ideologią elit, tymczasem w rzeczywistości liberalizm powinien być ideologią ludu. Jednym z głównych założeń filozofii liberalnej, niedostrzeganym częstokroć w ferworze debaty publicznej, jest egalitaryzm w sensie równości szans startu. Praktycznie nigdzie na świecie […]

Historia lubi się powtarzać

Miałem złe przeczucia, kiedy mieszkając jeszcze poza granicami kraju, dowiedziałem się, że Stadion Narodowy w Warszawie zostanie „włożony” w starą arenę – Stadion X-lecia. Nie zaprzeczam, że miejsce jest piękne, ale chyba trochę pechowe. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ciąży na nim jakieś fatum.  Starsi kibice bez wątpienia pamiętają, a i młodsi mają pewnie w […]

Polska Willa Kane’a czy Polska Janusza Palikota?

„W samo południe” to film o przywracaniu sprawiedliwości, przez duże S – powiedział Tomasz Sarnecki, twórca słynnego plakatu „Solidarności” z wyborów w 1989 r. Główne przesłanie jednego z najlepszych w dziejach kina westernów, „westernu nad westernami” – jak z uwielbieniem mówią niektórzy – jest wciąż aktualne. Zwłaszcza w Polsce fundamentalnym zadaniem wydaje się być przywrócenie […]

Liberalizm jest dla ludzi biednych!

Z prof. Robertem Gwiazdowskim rozmawia Roman Mańka Polska zaakceptowała warunki umowy w sprawie Unii Fiskalnej. Co to oznacza? Euro nigdy nie było dobrym pomysłem, a więc obecne próby ratowania wspólnej waluty przypominają polityczny zamęt, jaki występował przy jej tworzeniu. Polska, podobnie jak wiele innych państw, zaakceptowała warunki umowy zawartej pomiędzy Niemcami a Francją o Unii […]

Kapitalizm wszedł w zakręt!

Z Józefem Oleksym rozmawia Roman Mańka Jak Pan ocenia kondycję swojej partii? Jest osłabiona, wybory parlamentarne okazały się przegrane. Jednak 20 lat funkcjonowania w systemie demokratyczny lewicowej partii o rodowodzie PRL-owskim, swoje znaczy. SLD stoi dziś przed wyzwaniem odbudowania wizerunku i pokazania, że to o co mu chodzi jest ważne również dla państwa i społeczeństwa. […]

„Gazeta Finansowa” od bieguna do bieguna

Wielokrotnie jestem pytany, jaka jest linia światopoglądowa „Gazety Finansowej”. Obserwatorzy rynku mediów, eksperci ekonomiczni, naukowcy, politycy, koledzy dziennikarze mają problem z uchwyceniem naszej linii. Odbieram tę sytuację jako element potwierdzający słuszność obranej drogi, jednocześnie odpowiadam: naszą linią jest brak linii.

Końca świata nie będzie!

Z amerykańskim ekspertem Saxo Banku – Johnem Hardym rozmawia Roman Mańka. Roman Mańka: Profesor Krzysztof Rybiński, jeden z czołowych polskich ekonomistów, głosi tezę, zgodnie z którą kryzys zostanie ogłoszony w momencie, kiedy możni tego świata wytransferują swoje pieniądze. Czy Pan podziela to spostrzeżenie? John Hardy: Jest to ekstremalna teza, aczkolwiek nie brak w niej racji. […]